Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Δήμος Κοζάνης-Πρόγραμμα SYMBI: «Πράσινες» Δημόσιες Συμβάσεις στο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία

Ένας χρόνος ολοκληρώθηκε από την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Κοζάνης για την Κυκλική Οικονομία, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του έργου SYMBI. Η πρώτη περίοδος υλοποίησης του έργου ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε με την παράδοση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία το Μάιο 2019, οπότε και ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος που αφορά αποκλειστικά την προσπάθεια του Δήμου Κοζάνης να εφαρμόσει τις επιλεγμένες δράσεις και να πλησιάσει
του στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο του Σχεδίου.

Μία από τις δράσεις που υλοποιείται είναι η «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων». Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας συνάπτει συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά την αξιολόγηση προσφορών. Οι ΠΔΣ αποτελούν εργαλείο και το πρώτο βήμα προς τη μετάβαση στις «Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις», με τις οποίες οι προμήθειες πλέον υλοποιούνται δημιουργώντας αλυσίδες μεταφοράς ενέργειας, υλικών και παραπροϊόντων με στόχο να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η δημιουργία αποβλήτων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών.
Η ομάδα του έργου, από τον Ιούλιο 2019 ξεκίνησε μια εσωτερική διαδικασία ενημέρωσης των υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης, που εμπλέκονται στις διαδικασίες των δημόσιων προμηθειών (σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών, διαχείριση διαδικασίας προμήθειας, κ.α), ώστε να συμπεριλάβουν σε αυτές τα πράσινα κριτήρια και τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. Ως πιλοτικές Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις επιλέχτηκαν η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” και η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, οι οποίες ολοκληρώθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, εντός του 2019 και επαναλήφθηκαν το 2020.
Επόμενος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Εγχειριδίου με Οδηγίες και Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές προς Αναθέτουσες Αρχές ΟΤΑ, για τη σύναψη πράσινων δημοσίων συμβάσεων,  στηριζόμενο στα προτεινόμενα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η υλοποίηση σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων υπαλλήλων του Δήμου σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας