Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Συμμετοχή του Tμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής ανάπτυξης στη διαδικτυακή συνάντηση του έργου Sarure - πρωτοβουλία για το εμπόριο στις απομακρυσμένες περιοχές.

Πραγματοποιήθηκε στις 16 – 18 Ιουνίου 2020 διαδικτυακά το 3ο θεματικό σεμινάριο του προγράμματος Sarure.
Το έργο Sarure υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας, του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Interreg Europe 2014-2020. Στόχος του έργου Sarure είναι η προώθηση των περιφερειακών πολιτικών για την ενίσχυση του λιανικού εμπορίου, της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στo πλαίσιο της συνάντησης, υπήρξε συμμετοχή όλων των εκπροσώπων από τις 7 χώρες που συμμετάσχουν (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Σουηδία), οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές τις οποίες η κάθε χώρα υλοποιεί ώστε να στηρίξει με καινοτόμες μεθόδους το λιανικό εμπόριο σε απομακρυσμένες περιοχές. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών των εταίρων του έργου.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ως ένας εκ των εκπροσώπων της χώρας μας, προχώρησε σε παρουσίαση εταιρείας λιανικού εμπορίου με τους ιδιοκτήτες να εκφράζουν θέσεις και απόψεις σχετικά με τις απαιτήσεις και τα προβλήματα του κλάδου. Οι παρουσιάσεις των καλών πρακτικών όλων το χωρών συνοπτικά περιλάμβαναν τα εξής:
       Υποστήριξη λιανικού εμπορίου, επιχειρηματικούς ελέγχους και χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη κενών εμπορικών θέσεων.
       Καινοτόμες περιφερειακές χρηματοοικονομικές προωθητικές επιλογές.
       Οικονομική υποστήριξη για παράδοση κατ’ οίκον σε είδη παντοπωλείου.
       Πλατφόρμα επικοινωνίας ικανοτήτων για άτομα που εργάζονται σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης και δοκιμή νέων τρόπων χρηματοδότησης.
       Χρηματοδότηση συστήματος πολλαπλών υπηρεσιών για πολύ μικρές αγροτικές περιοχές.
Το Sarure διαθέτει ιστοσελίδα όπου αναρτώνται άρθρα σχετικά με το έργο και γενικότερα με το λιανικό εμπόριο στις περιοχές των εταίρων.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/sarure/ ή το σχετικό τμήμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας https://www.pdm.gov.gr/erga-ke-drasis/programmata-ke-synergasies/interreg-europe/sarure/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας