Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2.      Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού
της 23ης Ιουνίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 54.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

 1. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 16ης Ιουνίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  Προϋπολογισμού: 66.100,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 2. Ακύρωση της αριθμ. 663/20 (ΑΔΑ: 6ΓΕΖ7ΛΨ-ΧΝΘ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επανασυγκρότηση, με προσθήκη εκπροσώπων ΠΕΔ, ΤΕΕ και ΠΕΣΕΔΕ, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», προϋπολογισμού 1.750.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση πετρογέφυρου Ροδοχωρίου», Προϋπολογισμού: 235.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής ΤΕΒΑ 2018-2019 Γνωμοδότηση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 200610/12-12-2019 (ΑΔΑM: 20SYMV006428197/13-03-2020) Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών, δια-χείρισης και τεχνικής υποστήριξης, των υπηρεσιών της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (MIS 5029618), του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD  2018-2019», συμβατικού τιμήματος 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
 5. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»
 6. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
 7. Έγκριση 2ου  πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου : «Κατασκευή στέγης στο κτίριο του Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Φλώρινας»
 8. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας περιοχής Αμυνταίου»
 9. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ ΓΙΑΤΣΟΒΟ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ »
 10. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Συντήρηση- Ασφαλτόστρωση Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018 »
 11. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα, τα μηχανήματα έργου και φορτηγών των Δ/νσεων: Διοίκησης, Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.642,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 12. Έγκριση δαπάνης  ποσού 1.215,20 ευρώ που αφορά αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ-ΕΛΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500017 με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 15. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 16. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση δαπάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 19. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών κυλικείου
 20. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 21. Έγκριση α) δαπάνης β) έκδοσης ΧΕΠ και γ) ορισμού υπολόγου για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 22. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 24. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 26. Ορισμός δικηγόρου
 27. Ορισμός δικηγόρου
 28. Ορισμός δικηγόρου
 29. Ορισμός δικηγόρου
 30. Έγκριση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή έγγραφης Γνωμοδότησης
 31. Έγκριση δαπάνης, για την ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για το έργο «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών Χειμάρρου Θολόλακκα»
 32. Έγκριση δαπάνης, για την ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για το έργο «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»
 33. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 34. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας             κ. Γεώργιου Κασαπίδη
 35. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό  Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης #240.000,00 €#.  

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας