Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Προσωρινή αρρυθμία ή και διακοπή ύδρευσης λόγω εργασιών συντήρησης και καθαρισμού της δεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Λιβαδερού και οικισμού Φρουρίου

         
 Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Σερβίων, θα προβεί σε συντήρηση της δεξαμενής ύδρευσης της Κοινότητας Λιβαδερού και οικισμού Φρουρίου με καθαρισμό και απολύμανση όπως παρακάτω:

          Α. Καθαρισμός-απολύμανση Δεξαμενής Φρουρίου:
          
           1-7-2020 ημέρα Τετάρτη από 09:00π.μ-13:00μμ.

          Β. Καθαρισμός-απολύμανση Δεξαμενής Λιβαδερού:

           3-7-2020 ημέρα Παρασκευή από 09:00π.μ-14:00μμ.


        Σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπάρξει αρρυθμία ή προσωρινή διακοπή της ύδρευσης για τις ώρες : 09:00π.μ έως 14:00μ.μ  

          Κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά το πέρας των εργασιών απολύμανσης καλούνται οι κάτοικοι όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

          α) Να μην χρησιμοποιούν το νερό για επιπλέον (4) ώρες.

          β) Να ανοίξουν τους κρουνούς έτσι ώστε να απομακρυνθεί το υπερχλωριωμένο νερό της δεξαμενής και η απολύμανση να φτάσει έως τη βρύση του καταναλωτή.

             Παρακαλούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.
                                                                                   Ο  δημαρχοσ

                                                                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας