Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Integrated Masters: μεγάλη επιτυχία του ΤΕΕ – ήταν απαραίτητη η καθιέρωσή τους για τις ενιαίες 5ετείς σπουδές των Πολυτεχνείων

Η καθιέρωση ως Integrated Masters των ενιαίων 5ετών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του επιστημονικού και επαγγελματικού ρόλου του Έλληνα Μηχανικού.

Επιπλέον με την εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του ν. Ν.4485/17 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης», μέσω της έκδοσης των απαραίτητων κανονιστικών αποφάσεων του Υπουργείο Παιδείας για τα πολυτεχνικά τμήματα, η Πολιτεία προχωρά σε ένα σοβαρό βήμα εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού της ρόλου.
Το ΤΕΕ συγχαίρει την Πολιτεία και χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη διότι  η αναγνώριση των  ενιαίων 5ετών σπουδών των Πολυτεχνείων ως επιπέδου integrated master είναι πολύ σημαντική και αναγκαία.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Η αναγνώριση ως integrated master του Διπλώματος των Μηχανικών με πενταετείς σπουδές ήταν ένα πάγιο αίτημα του ΤΕΕ των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών της Χώρας τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, που σήμερα ξεκινά να εφαρμόζεται.
Καταφέραμε με επιτυχία να διεκδικήσουμε όσα αξίζουν στον επαγγελματικό και επιστημονικό ρόλο του Έλληνα Μηχανικού.
Ήταν αναγκαίο για να αποδοθεί με σωστό θεσμικά τρόπο η διαβάθμιση στο επίπεδο σπουδών των μηχανικών στη χώρα μας. Απομένει η ακαδημαϊκή αυτή εξέλιξη να αντιστοιχηθεί και τυπικά στον τομέα των επιπέδων της ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων στην άσκηση του επαγγέλματος.
Όλα αυτά που ζήταγε επί χρόνια το ΤΕΕ και γίνονται σήμερα, είναι συνεπή και συναφή με όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και ευνοούν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων των ελληνικών Πολυτεχνείων και πολυτεχνικών τμημάτων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
Επειδή όμως οι σχετικές διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας δεν περιλαμβάνουν ακόμη όλα τα πολυτεχνικά τμήματα με πενταετείς σπουδές, πιθανότατα λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων και αγκυλώσεων, αναλαμβάνω άμεσα πρωτοβουλία τόσο προς το Υπουργείο όσο και προς τα αρμόδια ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα Τμήματα Διπλωματούχων Μηχανικών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας