Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 193.000 € για τη διαμόρφωση των Κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου

Την σύμβαση του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την διαμόρφωση των Κοιμητηρίων της Τοπικής Κοινότητας Ρυμνίου
που θα χωριστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα υψομετρικής διαφοράς περίπου 1,80μ. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Τα επίπεδα αυτά, που καταλαμβάνουν και τη μικρότερη έκταση σε σχέση με το πρώτο επίπεδο, είναι εντελώς αδιαμόρφωτα.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 193.500,00 € με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
«Με ενότητα και σύνεση και ιεραρχώντας τις ανάγκες, αλλά πάνω από όλα την αξιοπρέπεια των ανθρώπων κάνουμε το ελάχιστο, με πόρους δυσεύρετους αυτήν την εποχή της κρίσης. Μας δόθηκε όμως η δυνατότητα με τη στρατηγική που αναπτύξαμε να καταφέρουμε να αυξήσουμε κατά 150% το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βρίσκοντας έτσι τα ανάλογα κονδύλια», τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας