Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Γ. Κασαπίδης: Ανενεργός ο Νόμος για τη Συνεταιριστική Εκπαίδευση εδώ και ενάμιση χρόνο με ευθύνη της Κυβέρνησης.

Την αδράνεια και αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα αναδεικνύει ακόμα μια φορά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.
Αυτή τη φορά η κωλυσιεργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πλήττει τη Συνεταιριστική Εκπαίδευση. Παρόλο που ψηφίστηκε σε σχετικό νόμο, από τον Απρίλιο του 2016 ξεχωριστό άρθρο(άρθ. 39, Ν.4384/2016),  η διάταξη για τη σύσταση ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εδώ και ενάμιση χρόνο δεν έχει ενεργοποιηθεί!
Η θωράκιση των Ελλήνων αγροτών και δη των Συνεταιριστών με επιστημονικές γνώσεις παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και διοίκησης της αγροτικής παραγωγής, σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη, είναι καθοριστικής σημασίας για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας. Ωστόσο, από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της Κυβέρνησης στον τομέα αυτόν φαίνεται ότι δε συμμερίζεται την εκπαίδευση ως προτεραιότητα. 
Η αδράνεια αυτή του Υπουργείου επισημαίνει ο βουλευτής Κοζάνης λειτουργεί ανασταλτικά και στην αποκατάσταση της εικόνας απαξίωσης και αποσύνθεσης του Συνεταιριστικού κινήματος. Ταυτόχρονα η Συνεταιριστική Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά και στην αναγέννηση του συνεργατισμού στην πατρίδα μας, θεμελιωμένου σε υγιείς βάσεις, μέσω της παιδείας των συνεταιριστών και των στελεχών των συνεταιρισμών, με έμφαση στην επιστημονική γνώση, την αξιοκρατία και την ηθική.
Από τις κατευθύνσεις αυτές δεν μπορεί να απέχει το ΥπΑΑΤ αλλά ούτε και να τις βαλτώνει, τόνισε ο κ. Κασαπίδης, εάν θέλει πραγματικά να στηρίξει το μικρομεσαίο αγρότη, καταφύγιο του οποίου αποτελούν τα υγιή και δυνατά συλλογικά σχήματα.
Ακολουθεί το περιεχόμενο της ερώτησης:
                                          ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:      Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
                                          κ. Βαγγέλη Αποστόλου
ΘΕΜΑ: Στα αζήτητα εδώ και ενάμιση  χρόνο παραμένει η σύσταση ταμείου αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».
Σκοπός του ταμείου είναι η χρηματοδότηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών των ΑΣ, των διοικητικών και εποπτικών τους συμβουλίων, καθώς και των γενικών διευθυντών, των λοιπών διευθυντικών στελεχών και των εργαζόμενων στους ΑΣ. Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης και επιμορφωτικά προγράμματα για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την προστασία από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση των ΑΣ, την εμπορία αγροτικών προϊόντων, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα για την κατάρτιση και ενημέρωση των αγροτισσών με σκοπό την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και της άρσης των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στο συνεταιριστικό κίνημα.
Επιπλέον σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥπΑΑΤ, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών που το οικονομικό έτος 2015 είχαν διαχειριστικό πλεόνασμα και ο εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καταρτίζουν και δημοσιεύουν κατά νόμο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016), το καταστατικό του ταμείου. Όλοι οι ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο γίνονται μέλη του ταμείου. Τέλος με βάση την παράγραφο 4δ του άρθρου 23 του ίδιου νόμου οι ΑΣ οφείλουν να διαθέτουν ποσοστό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) των πλεονασμάτων προς εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του ΑΣ.
Επειδή η παιδεία και η σωστή εκπαίδευση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για το μέλλον ενός τομέα και κλάδου αλλά και της χώρας γενικότερα,
Επειδή η ωφελιμότητα από τη λειτουργία του ταμείου είναι πολυδιάστατη καθώς εκτός από την κατάρτιση των γεωργών έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές, υγειονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις,
Επειδή στη βάση των διατάξεων του ψηφισθέντος νόμου  από τον Οκτώβριο του 2016 έπρεπε να έχει καταρτιστεί και δημοσιευτεί το καταστατικό του «Ταμείου αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»,
Ερωτάται ο κ. υπουργός:
Για ποιους λόγους δεν έχει λάβει σάρκα και οστά η  θεσμοθέτηση της ίδρυσης του εν λόγω ταμείου, όπως ορίζονταν και στο σχετικό Ν.4384 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016; Ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης και ποιο το χρονοδιάγραμμά υλοποίησης αυτής της εκκρεμότητας;

        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας