Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/1/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018- 2019 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ανάπλαση "Κατ'νο πηγάδι" στην Μηλιά Κοζάνης».
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
 5. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 6. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 7. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 8. Τυπική επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11»Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση του 2ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου Γηροκομείου Φλώρινας».
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 11. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου:«Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και περιφράξεις  κοινοτικής έκτασης βοσκοτόπου στην Τ.Κ.Μεσονησίου» Π.Ε.Φλώρινας.
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής της πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"».
 14. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017».
 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε.Γρεβενών.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 18. Έγκριση α) Νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 β) Έγκριση δαπάνης ,διάθεσης πίστωσης ποσού 11.930,04 € γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π. Ε. Γρεβενών.
 19. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 20. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 21. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 22. Έγκριση εισήγησης για α) Ακύρωση της αριθ. 3190/19-12-2017 Απόφασης της Ο.Ε. και β) τροποποίηση δρομολογίου που εκτελεί ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης από την πόλη της Φλώρινας προς το ΕΠΑΛ Φλώρινας για την μεταφορά 1 μαθητή, με την μεταφορά μίας ακόμα μαθήτριας από τις Εργατ. Κατοικίες Αγ. Μηνά Φλώρινας προς την ίδια σχολική μονάδα.
 23. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης και δαπάνης για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης -παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018.
 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 25. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 30. Έγκριση δαπάνης.
 31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών του περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός πλήρους σετ επιτραπέζιου Η/Υ (με οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι) και ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσια συνδρομή για την τοποθέτηση GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 36. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 37. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 38. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 40. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 41. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 42. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 43. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου:' 'ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ." .Προϋπολογισμός:1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541.
 44. Έγκριση Δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις (Π.Ε Κοζάνης).
 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 46. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών.
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 51. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 52. Έγκριση δαπάνης.
 53. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 54. Έγκριση δαπάνης και διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων 2018 στην Π.Ε.Γρεβενών.
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 56. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Φεβρουαρίου 2018.
 57. Έγκριση   νέων  δρομολογίων ΙΙI μεταφοράς μαθητών  σχολικού έτους 2017-2018.
 58. Έγκριση νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 για το αντικείμενο της κολύμβησης.    


Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας