Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Σημαντική επιτυχία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Μεγάλη διάκριση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Η πρόταση SPEAR (Secure and PrivatE smArt gRid), με συντονιστή έργου τον Επίκουρο Καθηγητή
Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 4 εγκεκριμένες προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των 63 που υποβλήθηκαν συνολικά στη Δράση DS-07-2017 Cyber Security PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, στοχεύοντας στη δημιουργία περισσότερων επιτευγμάτων, ανακαλύψεων και παγκόσμιων καινοτομιών μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά.

Στο ερευνητικό έργο SPEAR συμμετέχουν 17 εταίροι από 10 χώρες (Ελλαδα, Κυπρος, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Βουλγαρία) με σκοπό την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στον χώρο των έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας (Smart Energy Grid). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν νέα πρωτοπόρα συστήματα ανίχνευσης απειλών ασφάλειας σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υλοποιηθούν καινοτόμα σχήματα παροχής ιδιωτικότητας σε έξυπνα συστήματα μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την στρατηγική θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως ενεργειακού παίκτη στην χάραξη πολιτικών ασφάλειας στα σύγχρονα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης SPEAR, συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ και διάρκειας 3 ετών, σηματοδοτεί μία νέα εποχή καινοτομίας, έρευνας, ανάπτυξης και ευκαιριών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα συντονίσει το τόσο σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή ερευνητικό έργο προωθώντας την επιστημονική αριστεία και ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας στο ενεργειακό γίγνεσθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας