Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτ. Μακεδονίας "Ταυτίζουν τα πτυχία των ΤΕΙ με τα πτυχία των Πανεπιστημίων…"

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη χθεσινή του συνεδρίαση ψήφισε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, παρεκκλίνοντας εκουσίως από το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
   Κανένας  όμως Οργανισμός δεν μπορεί να ανατρέψει το ως άνω προβάδισμα των κατηγοριών για τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης.
     Η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας κατέθεσε πριν, αλλά και κατά τη συζήτηση τη θέση της. Για να υλοποιηθεί μια Χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων, το σύνταγμα, ο νόμος, η νομολογία, η λογική και οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν τη διαμόρφωση του  οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας με τη χρήση του όρου   '' ελλείψει'' έτσι ώστε να υλοποιείται το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές  μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη. Και βέβαια ο νόμος δεν πρέπει να εφαρμόζεται αποσπασματικά, ούτε να  ερμηνεύεται κατά περίπτωση.
  Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων καθορίζεται στα ισχύοντα άρθρα 84 και 97 του Υπαλληλικού Κώδικα. Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης)  και ακολουθούν, κατά σειρά, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)  , της κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), της κατηγορίας ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης). Σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης (κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα) κατηγορίας μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.
   Δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν, για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη.
  Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη. Το μόνο που άλλαξε με την τροποποίηση του νόμου ως προς τις κατηγορίες υπαλλήλων είναι ότι στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται μόνο οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ. Το προβάδισμα όμως στην επιλογή δίνεται από το άρθρο  97 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημόσιων Υπαλλήλων) το οποίο παραμένει  και ισχύει ως και σήμερα όπως και το αντίστοιχο  άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων).
 
  Το ΣτΕ, το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της  συνταγματικότητας των νόμων, με την 2817/2017 απόφασή του για μια ακόμα φορά αποφάνθηκε ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ.

  Η «κατάργηση» του προβαδίσματος αποτελεί επινόηση πελατειακής  λογικής και ισοπέδωσης στην επιλογή στελεχών στο Δημόσιο. Οφείλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με κάθε  γενεσιουργό παράγοντα της κρίσης, με λανθασμένες πράξεις ή παραλείψεις, με συμφέροντα, και συσχετισμούς…
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας