Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία που θα συμμετάσχουν στην PISA 2018 - Δείτε ποια είναι στη Δυτική Μακεδονία. Το Γυμνάσιο Λιβαδερού από το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού

 Η έρευνα PISA 2018 θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Μαρτίου 2018
Στη χώρα μας η έρευνα PISA 2018 θα πραγματοποιηθεί από 1   έως 31 Μαρτίου 2018 και θα συμμετάσχουν 268 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αντικατάσταση ενός σχολείου με κάποιο από τα 536 αναπληρωματικά του αντίστοιχου συνημμένου πίνακα.
Τα σχολεία έχουν επιλεγεί με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία.
Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική.

Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των σχολικών μονάδων.
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  θα επικοινωνήσει μέσω email με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων των συνημμένων πινάκων, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά.
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της Διεθνούς Έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment), που πραγματοποιείται ανά τριετία υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Η έρευνα διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά κατά πόσον οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 15χρονων μαθητών τούς επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες.
Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και, για τη φετινή διεξαγωγή, το πεδίο Γνώσεις και Ικανότητες του Πολίτη του Κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας