Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου BRIDGES

Στην Κοζάνη από τις 21 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου BRIDGES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRG EUROPE, στο οποίο η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ συμμετέχει ως εταίρος.  Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από εννέα φορείς – ιδρύματα από 6 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Φινλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Ισπανία) καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Κοινού Κέντρου Ερευνών. (Joint Research Centre)


Ο γενικότερος στόχος του έργου BRIDGES είναι η βελτίωση της εφαρμογής των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών προκειμένου οι χρηματοδοτικοί πόροι που επενδύονται κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ειδικότερα το έργο επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση ανάπτυξης επενδύσεων στην βίο-οικονομία, στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών βίο-οικονομίας και ερευνητικών φορέων και στη βελτίωση των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης RIS3. (π.χ. Κέντρα Αριστείας - Competence Centres) Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του έργου BRIDGES, έχει επιλέξει ως πεδίο δράσης τον τομέα της αγροδιατροφής που αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην προσπάθειά της να εμπλουτίσει το παραγωγικό της σύστημα με νέες, πέραν του ενεργειακού τομέα, δραστηριότητες.

Κατά την τριήμερης διάρκειας διαπεριφερειακή συνάντηση πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τοποθετήσεις από τους εταίρους του έργου στο
πλαίσιο μιας εσωτερικής αξιολόγησής του και τέθηκαν οι βάσεις για την εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης ανά περιφέρεια προκειμένου αυτά να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία από τις Περιφερειακές Αρχές κατά την υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

Το Έργο BRIDGES έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από την 1η Απριλίου του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/03/2021.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Γρηγόρης Μαυρίδης Πολιτικός Μηχανικός Στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ Φον Καραγιάννη 1-3, 50 100 Κοζάνη τηλ. 24610 24022, fax. 24610 38628 e-mail: gmavridis@anko.gr www.anko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας