Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προβολή των εκδηλώσεών του μέσω αφισοκόλλησης και διανομής εντύπων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προβολή των εκδηλώσεών του μέσω αφισοκόλλησης και διανομής εντύπων, 12μηνης διάρκειας.
Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι για την αφισοκόλληση, χρέωση ανά τεμάχιο και για τη διανομή εντύπων χρέωση επίσης ανά τεμάχιο.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΄΄Αίθουσα Τέχνης΄΄ Πάρκο Αγ. Δημητρίου Κοζάνη.
Πληροφορίες, αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλέφ. 24610-24062

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας