Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Θέσεις, διαπιστώσεις και επισημάνσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις εξελίξεις στη ΔΕΗ και τις δεσμεύσεις/υποχρεώσεις της στη Δυτική Μακεδονία

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με τη θεσμική ιδιότητά του ως Σύμβουλος της Πολιτείας, τοποθετείται επί συγκεκριμένων και οριοθετημένων ζητημάτων, σεβόμενο τον θεσμικό του ρόλο.

Δυστυχώς, καλούμαστε σήμερα να τοποθετηθούμε επί δημοσιογραφικών διαρροών, αποσπασματικών θέσεων, αντικρουόμενων δηλώσεων κυβερνητικών και μη παραγόντων, εικασιών, φημολογιών και προθέσεων. Το ΤΕΕ οφείλει να τοποθετηθεί εμπεριστατωμένα σε συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το 2014 και στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου  περί «Δημιουργίας νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» το ΤΕΕ/ΤΔΜ αναγνώρισετην έλλειψη μέτρων, προτάσεων και πρόνοιας ως προς τις επιπτώσεις του εγχειρήματος σε τοπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκπόνησε τη μελέτη «Ενδεικτική αποτύπωσηδεσμεύσεων – υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας,ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας». Η συγκεκριμένη μελέτη κατέγραψε αναλυτικά τις αλληλεπιδράσεις της λιγνιτικής δραστηριότητας με την τοπική κοινωνία, διατυπώνοντας συγχρόνως και την θέση ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ ΑΕ αποτέλεσε κομβικό, δομικό και καταλυτικό στοιχείο συνύπαρξης της με την τοπική κοινωνία.

Σήμερα, οι θέσεις και οι προτάσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας καθίστανται επιτακτικά επίκαιρες, δεδομένου ότι ανακοινώνονται προθέσεις-παρεμβάσεις  για το μέλλον της βιομηχανίας λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, χωρίς επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με:
·         Τις αναμενόμενες επιπτώσεις στις θέσεις άμεσης, έμμεσης και επαγόμενης απασχόλησης, μεγέθη που προσδιορίστηκαν με την μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ Εκτίμησηκόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικήςπαραγωγής.
·         Την αποκατάσταση των εξαντλημένων ορυχείων, μια συμβατική δέσεμευση που θα απαιτήσει σημαντικά κεφάλαια για τα επόμενα σαράντα χρόνια.
·         Τις συμφωνημένες, είτε σε παρελθόντα είστε σε παρόντα χρόνο, μετεγκαταστάσεις οικισμών, αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας.
·         Την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων των αστικών κέντρων της περιοχής (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο) και της σχεδιαζόμενης στη Φλώρινα.
·         Την απορρύπανση του εδάφους και την δημιουργία βιώσιμων  συνθηκών των περιοχών που θα προκύψουν από την απόσυρση των υφισταμένων μονάδων.
·         Την ανάδειξη και διατήρηση της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.
·         Την υποστήριξη μέσω θεσμοθετημένων πόρων έργων υποδομής, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας της Δυτικής Μακεδονίας (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης).
·         Την υποστήριξη της ομαλής μετάβασης της περιοχής στην εποχή της χαμηλής έντασης αξιοποίησης του λιγνίτη, την μεταλιγνιτικήεποχή, με την ανάπτυξη αντίστοιχων θεσμικών και οικονομικών εργαλείων.

Αυτών δεδομένων, το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι το σημερινό πλαίσιο ανακοινώσεων μέσω «διαρροών», που αφορά στην αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα, εξακολουθεί να μην απαντά στις απαιτήσεις και στις προοπτικές μιας βιώσιμης συνύπαρξης της λιγνιτικής βιομηχανίας με την τοπική κοινωνία και δεν διασφαλίζει ούτε την ανάπτυξη της περιοχής αλλά ούτε και την βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα. Πολύ δε περισσότερο, όταν απουσιάζει παντελώς ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Επισημαίνεται ότι τυχόν αποφάσεις ή πολιτικές για τη ΔΕΗ δεν είναι ένα μέτρο οριζόντιου χαρακτήρα εθνικής επίπτωσης, αλλά δέσμη μέτρων που οριοθετούνται χωρικά σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, αυτή της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά συνέπεια, αναμένουμε από τον αρμόδιο Υπουργό συγκεκριμένες προτάσεις και τεκμηριωμένες θέσεις για όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα, ως οφείλει απέναντι στην τοπική κοινωνία, τις οποίες ως ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα επεξεργαστούμε στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου.Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος


Δημήτρης Μαυροματίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας