Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου μελετητών και τεχνικών – επιστημονικών συμβούλων (άρθρο 118 του ν.4412/2016)

Σέρβια, 31/03/2017 Α.Π.: 2962
Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/2016,  καλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο μελετητών και τεχνικών – επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες μελετών :
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές (10)
 • Υδραυλικών έργων (13)
 • Ενεργειακές (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Περιβαλλοντικές (27)
 • Αρχιτεκτονικές κτιριακών έργων (6)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Οικονομικές (3)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
 • Δασικές (24)
 • Αλιευτικές (26)
να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού (υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών),  έως και τις 20/4/2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας