Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αποχή από την αξιολογηση (Ν. 4369/2016), ανταποκριτών ΟΓΑ, ανταποκριτών ΕΛΓΑ

Τον τελευταίο καιρό τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν οξυνθεί ενώ δυστυχώς υπάρχει στασιμότητα στην διαχείριση χρόνιων προβλημάτων αλλά και την ανάπτυξη λύσεων που δρομολογήθηκαν έπειτα από επαφές της ΠΟΕ-ΟΤΑ, των αρμόδιων Υπουργείων και της ΚΕΔΕ.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ κατόπιν πολλών προσπαθειών να απεμπλακούν τα χρόνια ζητήματα που προβληματίζουν τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ καθώς και τους πολίτες είναι αναγκασμένη να καλέσει σε:
- ΑΠΟΧΗ/ ΑΠΕΡΓΙΑ από τις διαδικασίες αξιολόγησης όπως προβλέπονται στο Ν. 4369/2016 (ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ αρ.πρ. 276/2017). Πάγια θέση μας είναι η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης αντικειμενικού που θα στηρίζει την επαγγελματική και επιστημονική στήριξη των εργαζομένων με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, ιδιαίτερα στις εποχές των μνημονίων και της οικονομικής εξαθλίωσης, αλλά ούτε και στην υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Ν. 4369/2016 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στους ΟΤΑ, κάτι που έχει αναγνωριστεί και με την υπ΄ αριθμ.:22480/8-6-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με αυτή την απόφαση συστάθηκε Ομάδα Εργασίας που αφορούσε στην εξειδίκευση της εφαρμογής του Ν.4369/2016 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενός ξεχωριστού συστήματος αξιολόγησης που θα προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των Ο.Τ.Α.

Θα θέλαμε εξαρχής να επισημάνουμε πως με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών η συζήτηση στην προτεινόμενη Ομάδα Εργασίας εξαντλήθηκε στο ζήτημα του διορισμού των Γεν. Γραμματέων των Δήμων που αποτέλεσε σημείο σύγκρουσης μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Υπουργείου, ενώ στη συνέχεια η Ομάδα Εργασίας δεν ξανασυνεδρίασε έως και την λήξη της προβλεφθείσας από τον Νόμο προθεσμίας.
-ΑΠΟΧΗ /ΑΠΕΡΓΙΑ από τα καθήκοντα των ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ. Με το Νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι υφιστάμενοι ΦορείςΚοινωνικής Ασφάλισης και μεταφέρθηκαν οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του Ο.Γ.Α.Με την ανακοίνωση 223/2017 προκυρήχθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ πανελλαδική αποχή από τα καθήκοντα των ανταποκριτών του ΟΓΑ. Στους συνάδελφους αναταποκριτές δεν έχουν αποδοθεί οι αποζημιώσεις τους για τέσσερις μήνες ενώ δεν έχει καν προβλεφθεί αποζημίωση στον προυπολογισμό του ΕΦΚΑ.  Επισημαίνουμε ότι το προβλεπόμενο από την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4387/2016 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα καταρτιστεί ο Οργανισμός του
Ε.Φ.Κ.Α., δεν έχει εκδοθεί, ενώ στο σχέδιο του δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχετική ρύθμιση αναφορικά με τους σημερινούς Ανταποκριτές Ο.Γ.Α.
- ΑΠΟΧΗ/ ΑΠΕΡΓΙΑ από τα καθήκοντά τους των ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΓΑ. Με την ανακοίνωση 269/2017 η ΠΟΕ-ΟΤΑ προκύρηξε αποχή από τα καθήκοντα των συναδέλφων που εκτελούν και αρμοδιότητες του ΕΛΓΑ.  Με το Νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι υφιστάμενοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μεταφέρθηκαν οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του Ο.Γ.Α.  Οι εργαζόμενοι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. παραμένουν απλήρωτοι για τις υπηρεσίες που παρέχουν εδώ και δεκαπέντε (15) ολόκληρους μήνες, ενώ από την πλευρά της η Διοίκηση του Οργανισμού ουσιαστικά τους κοροϊδεύει όταν μετά τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των εργαζομένων επικαλείται απλά διαδικαστικά προβλήματα. Οι συνάδελφοι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. αντιμετωπίζουν τα ίδια και σοβαρότερα ίσως προβλήματα με τους Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α., βλέπουν το μέλλον τους να διαγράφεται αβέβαιο, να αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Οργανισμού απαξιωτικά και το αρμόδιο Υπουργείο να αδιαφορεί απέναντι στην υποβάθμιση του ΕΛ.Γ.Α. στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
Όλες τις ανακοινώσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις οποίες αναλύονται διεξοδικά οι λόγοι της ΑΠΟΧΗΣ-ΑΠΕΡΓΙΑΣ μπορείτε να τις διαβάσετε στο blog του συλλόγου μας: www.edkozanis.blogspot.gr
                                για τον Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δαλαγιώργος Γιώργος                                                     Μιχαηλίδης Ιωσήφ              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας