Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Στήριξη και Ανάπτυξη του Αγρο-διατροφικού Τομέα μέσα από Ευρωπαϊκά Εθνικά και Ιδιωτικά Προγράμματα


Κοζάνη, 29 Μαρτίου 2017  Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας
Κτίριο Π.Ε. Κοζάνης, Κοζάνη
Πρόγραμμα
17:30                     Προσέλευση
17:45                     Έναρξη - Χαιρετισμοί
- Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

17:55                     Δίκτυα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Οι υπηρεσίες των δικτύων Enterprise Europe Network & Europe Direct

18:00                     Υποστήριξη εξωστρέφειας & σύναψης διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα
Λιάνα Παπατέρπου, Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Enterprise Europe Network-Hellas, ΑΝΚΟ Α.Ε.

18:15                     Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ως μοχλός ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας
Γρηγόρης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δ. Μακεδονίας
18.30                     Ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας - Επιχειρησιακές ομάδες - Ομάδες παραγωγών
Μιχάλης Γενιτσαργιώτης,Project Manager, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
18.40                     Τα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα - Μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης 
Δρ Ηλίας Κάλφας, Γεωπόνος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

18:50                     Τόνωση του τομέα της κτηνοτροφίας μέσω της ενίσχυσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων κρέατος και τυριού
 Δρ Ευδοκία Κρυσταλλίδου, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

19:00                     Προοπτικές επιχειρηματικότητας στον τουρισμό υπαίθρου
Μαρία Εμμανουηλίδου, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, Συνεργάτης ΑΓΣ
19:10                     Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο με το νέο Πρόγραμμα LEADER για τους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών
                                Ζωή Γκερεχτέ, Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου, ΑΝΚΟ Α.Ε.

19:30                     Συζήτηση & Δικτύωση με καφέ

 Συντονισμός: Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Projects, Αμερικανική Γεωργική Σχολή   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας