Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση Δασικού Χάρτη της Δ.Κ. Φλώρινας

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά τη θεώρηση και την υπ’ αριθμ. 10901/27-01-17 (ΑΔΑ: 717ΛΟΡ1Γ-Η6Β) απόφαση της Δ/νσεως Δασών Ν. Φλώρινας, στις 27-01-2017 αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, ο δασικός χάρτης για την Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας Δήμου Φλώρινας.
Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν την ανωτέρω περιοχή,  έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), με έδρα τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας, (Πτολεμαίων 1 -  Ισόγειο – Γραφείο 8), Διοικητήριο Φλώρινας - Τ.Κ. 53100, τηλ. 2385045757 (εσωτ. 9), τηλεομοιοτυπία 2385025722, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου-(email): dasonflo@otenet.gr.
Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη αρχίζει μετά την πάροδο 11 ημερών από την ανάρτηση του,  δηλ.  την Τρίτη 07 Φεβρουάριου 2017 και λήγει την Παρασκευή 07 Απριλίου 2017, για δε τους κατοίκους εξωτερικού η λήξη είναι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.
Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.     Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

2.     Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

3.     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Μ. Κοτοπούλη 62 - 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4.     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Μ. Κοτοπούλη 62 - 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5.     Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου ΑΔΗ-ΔΜ)
Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

        6.    Δήμος Φλώρινας
               Μ. Αλεξάνδρου 107,  53100 Φλώρινα
              (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

7.     Δήμος Φλώρινας
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
53100, Πέρασμα
(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους)

       8.      Δήμος Αμυνταίου (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)
                Γ. Νικολαΐδη  2, 53200 Αμύνταιο

9.     Δήμος Πρεσπών (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)
53077, Λαιμός

10.   Επιμελητήριο Φλώρινας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)
Μεγαρόβου  15,  53100 Φλώρινα
(eveflo@otenet.gr)

11.   Τ.Ε.Ε. / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)
Μπουσίου & Εστίας 3, 50100 Κοζάνη
(tee_koz@tee.gr)

12.   ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)
              Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
              Πανδώρας 2, 50100 Κοζάνη

13.   ΜΜΕ

14.   Δημόσια Τηλεόραση ΕΡΤ3
Λεωφ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη- Γραφείο τύπου (
press.ert3@ert.gr)

15.   Ανεξάρτητο Διαδικτυακό Τόπο "Δασαρχείο"
             (dasarxeio@gmail.com)

16.   Δ/νσεις Δασών: Ν. Καστοριάς (kostakopoulou@apdhp-dm.gov.gr ), Ν. Κοζάνης (ddkoz@apdhp-dm.gov.gr ), Ν. Γρεβενών (tzatzanis@apdhp-dm.gov.gr), Ν. Πέλλας (ddas-pel@damt.gov.gr) – Έδρες τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας