Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Με δελτία τύπου προσπαθεί να επηρεάσει την ψήφιση του προϋπολογισμού ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού.

Ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κάνει προπάθειες να επηρεάσει δημοτικούς συμβούλους και δημότες ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Αντί να επιδιώκει κλίμα συναίνεσης και να αναλάβει τις ευθύνες του ασκεί αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση του Δήμου εκ του μακρόθεν. 
Γιατί δεν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ώστε να εξηγήσει τη στάση του;  
Πότε θα αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του που οδήγησαν το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού και την παράταξή του στο σημείο να μην μπορεί να ψηφίσει προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα
Θα δεσμευτεί να αλλάξει στάση αφού η μέχρι σήμερα πορεία του δείχνουν ότι δεν μπορεί να διοικήσει το Δήμο μας;
Πότε θα ζητήσει συγγνώμη από τους δικούς του συμβούλους για τους βαρείς χαρακτηρισμούς, τα αισχρά λόγια που εκστόμισε στα Δημοτικά συμβούλια σπιλώνοντας υπολήψεις και στιγματίζοντας οικογενειάρχες; 
Θα αποδεσμευτεί από τους διάφορους γραφικούς τύπους  που κυκλοφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες και στα Υπουργεία και ισχυρίζονται ότι είναι επίσημοι εκπρόσωποι του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού χωρίς καμία θεσμική ιδιότητα;
ai-vreS


 Διαβάστε το σημερινό δελτίο τύπου του Δήμου:
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού: Αρνητικές και όχι θετικές οι συνέπειες στην περίπτωση υπαγωγής σε πρόγραμμα εξυγίανσης

 Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όσο και απερίσκεπτο, σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο, να ακούγονται φωνές που υπερθεματίζουν στο ενδεχόμενο υπαγωγής του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού σε πρόγραμμα εξυγίανσης. (άρθρο 174 Ν.4270/2014  ΦΕΚ143Α/2014)
 Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού όσο και σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή εκφράστηκαν απόψεις που άφηναν να εννοηθεί ότι αν καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός και υπαχθεί ο Δήμος σε καθεστώς εξυγίανσης οι συνέπειες θα είναι θετικές. Είναι προφανές ότι αυτές οι απόψεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στα όσα θα επιφέρει η συγκεκριμένη εξέλιξη στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην γενικότερη λειτουργία του Δήμου προδιαγράφοντας αρνητικές συνέπειες και δεσμεύοντας την πορεία του για τα επόμενα χρόνια. 
Ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:
α. άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
Δηλαδή: Επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς προκειμένου να εισπραχθούν οι οφειλές των δημοτών προς το Δήμο. Οι κατασχέσεις θα αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία των δημοτών (ακόμη και με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών).
β. αναστολή προσλήψεων.
Η αναστολή προσλήψεων αφορά το πάσης φύσης προσωπικό, μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Προσωπικού που απασχολείται ή θα απασχοληθεί σε σημαντικές υπηρεσίες και κοινωνικές δομές του δήμου μας. Αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει άμεσα το δήμο μας καθώς:
-        δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις των τεσσάρων υπαλλήλων που υποστηρίζουν την λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Σέρβια (λήγουν τον  ερχόμενο Ιούνιο), και το οποίο ΚΗΦΗ εξυπηρετεί 30 άτομα.
-       θα υπάρξει πρόβλημα με την στελέχωση προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας, της νέας δομής στην οποία εντάχτηκε μόλις πρόσφατα ο δήμος μας και σε πρώτη φάση  απαιτεί την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού και ψυχολόγου). Κατά το διάστημα που μεσολαβεί δεν μπορεί να βγει προκήρυξη και εκ των υστέρων δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούμε.
-       θα επηρεάσει τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν και πάλι φέτος από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης όπου προβλέπεται να απασχοληθούν 10 τουλάχιστον άτομα.
-       πρόβλημα θα προκύψει με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (8μηνα) για το οποίο ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να απασχοληθούν στο δήμο μας 38 άτομα μέσα στο 2017 και ειδικότερα την κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού όπου οι ανάγκες στις κοινότητες και τους οικισμούς είναι αυξημένες
-       άμεσα θα υπάρξει πρόβλημα με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (δίμηνα) που τόσο απαραίτητο είναι για το δήμο μας με δεδομένες τις ανάγκες που έχουν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια με την απαγόρευση προσλήψεων και την συνταξιοδότηση εργαζομένων  Επίσης πρόβλημα θα υπάρξει και με την ανανέωση των συμβάσεων ΑμεΑ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης αλλά και με την γένει λειτουργία της λόγω πρόβλημα χρηματοδοτήσεως.
Σοβαρή συνέπεια κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού προκύπτει και για τα έργα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, καθώς δεν μπορούμε να υποβάλλουμε προτάσεις χωρίς προϋπολογισμό, ενώ δεν μπορούν να υλοποιηθούν και τα ήδη εγκεκριμένα. (να σημειωθεί ότι στο μεσοδιάστημα που προκύπτει μέχρι την ψήφιση ή μη του προϋπολογισμού ή ακόμη και την υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης κινδυνεύουμε να χάσουμε τις προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων για τα ανωτέρω προγράμματα ΕΣΠΑ, ΚΗΦΗ κλπ.)
γ. επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
Θα υπάρξουν υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού του Δήμου, με σκοπό τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης με ενδεχόμενη κατάργηση και δομών του Δήμου.
δ. πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν.3852/ 2010 (Α΄ 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
ε. αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
Αύξηση των ανταποδοτικών τελών (ίσως και τριπλασιασμός) προκειμένου να εξυπηρετηθεί το χρέος των ανταποδοτικών υπηρεσιών και να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις των.
στ. αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ (τρία τοις χιλίοις) και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5%μέχρι και 2%.
Οι αυξήσεις αυτές θα επηρεάσουν την οικονομία τόσο των νοικοκυριών όσο και των επαγγελματιών με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχεία.
ζ. περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
Περικοπή όλων των προαιρετικών δαπανών που είναι στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου και αυστηρός έλεγχος των υποχρεωτικών δαπανών.
ΓΕΝΙΚΑ: Η υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης αποτελεί κατάσταση που υποχρεώνει πρακτικά τους ΟΤΑ στη βίαιη αύξηση φόρων και τελών, να αυξήσουν τα υπάρχοντα δημοτικά τέλη (καθαριότητα – ηλεκτροφωτισμός, επιβολή τροφείων σε παιδικούς σταθμούς) να προσθέσουν καινούργια σε μια σειρά υπηρεσίες που παρέχονταν δωρεάν μέχρι σήμερα, π.χ. αθλητικές – πολιτιστικές δραστηριότητες, υπηρεσίες πρόνοιας κ.α.

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΜΑΝ ΠΙΑ, ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΑΙΘΗΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΑΝ ΓΚΟΜΕΝΑΚΙΑ ΚΑΝΟΥΝ , ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ ΛΙΓΑ

Ανώνυμος είπε...

Για το α) δημαρχε φοβασαι για τα νερα που χρωστας 10.000...επισης δεν ειπατε οτι αν μπουμε στο προγραμμα θα πληρωθουν ΑΜΕΣΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ληξιπροθεσμοι...που μεσεις αποκλειεται να τους πληρωσεται

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΦΗ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ!

ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΜΠΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΘΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΜΩΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ!

Ανώνυμος είπε...

Από περιέργεια μπήκα στην νομοθεσία για να δω τι τέλος πάντων είναι αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης.
Κύριοι της δημοτικής αρχής είναι δυνατόν να λέτε ασύστολα τόσα ψέματα;
Αναφέρετε για επιβολή αναγκαστικών μέτρων. Μα εσείς δεν κάνατε τα στοιχειώδη. Δεν εκδώσατε λογαριασμούς νερού για να πληρώσει ο κόσμος, που θέλει κιόλας να πληρώσει, για αναγκαστικά μέτρα μιλάτε;
Είναι ψέματα ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την χρηματοδότηση του ΚΗΦΗ, του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, του Κέντρου Νεότητας, και της Κοινωφελούς Εργασίας, γιατί αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται από πόρους του δήμου αλλά από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Για τα έργα του ΕΣΠΑ έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα είτε είναι ο δήμος σε πρόγραμμα είτε όχι.
Από πουθενά δεν προκύπτει τριπλασιασμός των ανταποδοτικών τελών. Λέτε ψέματα για να τρομοκρατήσετε τον κόσμο.
Και βέβαια αποκρύπτετε ότι με τα χρήματα που θα έρθουν από το Πρόγραμμα Εξυγίανσης θα εξοφληθούν όλοι οι προμηθευτές του δήμου σε σύντομο χρονικό διάστημα.Ανώνυμος είπε...

Το πρόγραμμα εξυγίανσης πράγματι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα αναγκάσει τον δήμαρχο να κάνει αυτά που προβλέπονται από τον νόμο, να κάνει δηλαδή την δουλειά του και να μην περνάει από τον δήμο για ένα καφέ.

Ανώνυμος είπε...

dimarxe mas koyrases me tis ma.....soy to katalaves;

Ανώνυμος είπε...

10.27 πες ποιος εισαι κ να δουμε αργοτερα ποιος θα πληρωσει την νυφη.Οχι ανωνυμα!

ΕΙΚΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ είπε...

Η επιστολή αυτή έχει τη συμμετοχή τεσσάρων ατόμων, οι οποίοι έχουν μία άποψη ότι η σειρά στο Δήμο πρέπει να έχει την απόλυτη "έγκρισή" τους. Μόνο που σειρά,
α)προσθέτοντας συνεχώς ελλείματα στις πλάτες των πολιτών και
β)δεσμεύοντας την μεσομακροπρόθεσμη προοπτική του Δήμου για τις επόμενες δύο θητείες, δεν μπορεί να μπει με το καταδικασμένο πείραμα της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ από το γιατρό. Αν του ζητήσεις να σου κάνει ανάλυση το δελτίο που εξέδωσε, θα μάθεις για τους επενδυτές από τις ανατολικές χώρες και τα αμνοερίφια που φεύγουν για Κουβέϊτ και φυσικά τίποτα που να αφορά τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Άλλωστε Αντιδήμαρχος Οικονομικών είναι και δεν χρειάζεται να ασχολείτε πάνω από 10 λεπτά για να τα βάλει σε σειρά στο Δήμο.

Ανώνυμος είπε...

Αναναρωτιέμαι ποιος είναι ο σκοπός του Δελτίου Τύπου.
Αν είναι ο εκφοβισμός, πρέπει να είναι "ηλίθιοι" δεν πήρατε μάθημα από τον πρώτο εκβιασμό;
Αν είναι για ενημέρωση είσαστε άσχετοι, γιατί δεν γνωρίζετε τα υπέρ και τα κατά μιας επιτροπίας.

Το Προφίλ μας