Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για απασχόληση σε όλους τους Δήμους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας