Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 24-06-2015

Κατά τη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2015, στην οποία συζητήθηκε η υπογραφή σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. για τη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε κατά πλειοψηφία το ακόλουθο ψήφισμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη την εισήγηση απο την Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε» και της αναδόχου κοινοπραξίας «Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»:
ΕΚΦΡΑΖΕΙ την πλήρη αντίθεση του στις πράξεις της Δ.Ε.Η Α.Ε και της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε, οι οποίες συνδέονται με την αναγνώριση της κυριότητας της Δ.Ε.Η Α.Ε επί των εκτάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων αμφισβητείται ενώπιον του Σ.Τ.Ε και η απόδοση τους στην τοπική κοινωνία, αποτελεί χρόνιο αντικείμενο διεκδίκησης από τους φορείς και τους πολίτες  της περιοχής.
ΔΗΛΩΝΕΙ:
α) Την πρόθεση του για διεκδίκηση κυρίαρχου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των απορριμμάτων, με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος των πολιτών ενόψει του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α) και του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α),
β) Την  αντίθεση του  σε λύσεις με αναμφίβολα περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα για τους πολίτες και την περιοχή, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και πριν την δημιουργία και έγκριση αυτών.
γ)Την απόφαση του για την άσκηση όλων των απαραιτήτων νομικών ενεργειών που συνδέονται με την ανατροπή της αγοραπωλησίας μεταξύ Δ.Ε.Η Α.Ε και ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε και την επιστροφή των επίδικων εκτάσεων στην τοπική κοινωνία, καθώς και για την άσκηση όλων των πράξεων που αφορούν την ματαίωση υλοποίησης του σκοπού της επικείμενης Σ.Δ.Ι.Τ με τους όρους, που έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα και οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτούς του νέου Ε.Σ.Δ.Α, αλλά και διαμορφωμένοι πριν το νέο ΠΕ.Σ.ΔΑ.
δ) Την αποχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με την υλοποίηση της εν λόγω σύμπραξης, έως την απάντηση της Κυβέρνησης στο αίτημα περί αναστολής και σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της Σ.Δ.Ι.Τ, που θα υποβληθεί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας προς τον Πρωθυπουργό, λόγω της κατάφωρης αδικίας που συνεπάγεται για τους πολίτες της Περιφέρειας η εν λόγω Σ.Δ.Ι.Τ, η οποία έχει ως αποκλειστικό όφελος του κέρδος του ιδιώτη που συμμετέχει σε αυτήν αλλά και λόγω της καταχρηστικής εξαίρεσης της Δυτικής Μακεδονίας από το νέο Ε.Σ.Δ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας