Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

’Ακουλουθία και παρακλητικός Κανών του Οσ. πατρός Παίσίου του Αγιορείτου" (Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ) )

του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα
Μετά την πρόσφατη αγιοκατάταξη (13-1-2015) του Μοναχού Παϊσίου, έχουν υμνογραφηθεί ήδη οι λειτουργικές Ακολουθίες του, με τον τίτλο: ‘’ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ’’.

 Τα δύο αυτά υμνογραφήματα (σε ένα τεύχος) ‘’εποιήθησαν υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ εις κοινήν των Ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν’’ και κυκλοφορούν από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας (έκδοσις 2015).


Στον πρόλογο της Ακολουθίας ο νέος υμνογράφος της Εκκλησίας Σεβ. κ. Ιωήλ εξηγεί το λόγο και την αφορμή του υμνογραφικού πονήματός του: ‘’Καθώς πραγματοποιήθηκε τις ημέρες αυτές η επίσημη ανακήρυξή του ως αγίου της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή προσωπικά τον έχω γνωρίσει και τον ευλαβούμαι πολύ, θεώρησα ως ελαχίστη εκδήλωση τιμής προς το αγιώτατο πρόσωπό του την σύνθεση της ασματικής ακολουθίας του. Αυτήν παραδίδω στους πιστούς με την παρούσα έκδοση, για να μπορούν μέσω αυτής να τον υμνούν και να ζητούν από αυτόν βοήθεια και λύση στα πολυποίκιλα προβλήματα της ζωής τους. Εύχομαι οι άγιες πρεσβείες του να σκεπάζουν την χώρα μας και όλο τον κόσμο. Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ’’.

Στις αμέσως επόμενες δύο σελίδες (10 και 11) παραθέτει φωτογραφία του Αγίου και το ‘’Ανακοινωθέν, 13/01/2015’’ του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αγιοκατάταξη του Οσίου Παϊσίου:

‘’Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σήμερον, Τρίτην, 13ην Ιανουαρίου 2015, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ’ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος ομοφώνως αποδεχθείσα εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής ανέγραψεν εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον μοναχόν Παΐσιον Αγιορείτην.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 13η Ιανουαρίου 2015

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου’’.

Στο εμπροσθόφυλλο της Ακολουθίας είναι η εικόνα του Αγίου και στο οπισθόφυλλο ο απέριττος τάφος του Αγίου στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Η ασματική Ακολουθία περιέχεται σε 78 σελίδες και περιλαμβάνει τα τροπάρια του Εσπερινού, της Λιτής, τέσσερα (4) Απολυτίκια του Αγίου, τα τροπάρια του Όρθρου: τα Καθίσματα μετά το ‘’Θεός Κύριος’’ και μετά την Γ’ Ωδή, τρεις Κανόνες: έναν της Θεοτόκου και δύο του Οσίου σε ήχο πλ. δ’ κατά το ‘’Αρματηλάτην Φαραώ’’ και κατά το ‘’Υγράν διοδεύσας’’, το Κοντάκιο, τον Οίκο και το Συναξάρι, το Εξαποστειλάριο, τα Προσόμοια των Αίνων σε ήχο πλ. δ’ κατά το ‘’Τι υμάς καλέσωμεν άγιοι’’.

Υποδεικνύει στη Θεία Λειτουργία το Μεγαλυνάριον: ‘’Χαίροις των Οσίων ο κοινωνός – Άθωνος το κλέος - μοναζόντων ο στολισμός – χαίροις Εκκλησίας - διδάσκαλος ο νέος – Παΐσιε θεόφρον – ημών το καύχημα’’.

Και ακολουθεί ο ‘’Κανών Παρακλητικός εις τον Όσιον Παΐσιον τον Αγιορείτην’’ και αυτός ‘’Ποίημα του Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ’’.

Το βιβλίο περιέχει στις μέσα σελίδες του και 4 φωτογραφίες του Αγίου Παϊσίου. Ο υμνογράφος, ενώ θα μπορούσε, δεν έχει βάλει δική του φωτογραφία στο πόνημά του. Η μνήμη του Αγίου Παϊσίου τιμάται την 12η Ιουλίου.

Αντιγράφω το ένα από τα 4 Απολυτίκια σε ήχο α’ . Της ερήμου πολίτης.

Των Φαράσων τον γόνον – και του Άθωνος κλέισμα – και των πάλαι οσίων – μιμητήν και ισότιμον – Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί – το σκεύος χαρισμάτων το μεστόν – ως συντρέχοντα ταχέως τους ευσεβείς – τους πίστει ανακράζοντας – δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν – δόξα τω σε στεφανώσαντι – δόξα τω ενεργούντι διά σου – πάσιν ιάματα.  

Προσευχή δεν είναι (μόνο) η παράθεση λίστας ατομικών αιτημάτων στο Θεό. Είναι και (κυρίως) η διαδικασία ένταξης του ανθρώπου στο Χριστό, στο ενοποιούν Σώμα της Εκκλησίας Του (και) μέσω της υμνογραφίας. 

Ευχαριστούμε το Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ για το υμνογραφικό πόνημα. Επικαλούμαστε την ευχή του Οσίου Παϊσίου για όλους: το λαό και τις ηγεσίες, πνευματικές και πολιτικές. Είθε να την αποδεχτούμε.
π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας
παπαδάσκαλος (26-3-2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας