Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

1 στις 5 τάξεις με περισσότερους από 25 μαθητές

1 στις 5 τάξεις με περισσότερους από 25 μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!
Οι χιλιάδες συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις σχολείων σε συνδυασμό με τη μείωση του εκπαιδευτικού δυναμικού κατά 30.000 περίπου τα τελευταία χρόνια είχαν επιπτώσεις στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα αλλά και στη γιγάντωση των σχολείων ως προς τον αριθμό των μαθητών τους όπως έχει γράψει το news.gr.
Σήμερα 1 στις 5 τάξεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει περισσότερους από 25 μαθητές ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό των τάξεων με περισσότερους από 25 μαθητές ανέρχεται στο 5.6%.
 Χαρακτηριστικά είναι τα αριθμητικά δεδομένα που παραθέτει ο αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας Λουκάς Καβακλής. Σε ενημερωτικό του σημείωμα καταγράφονται 2.636 τάξεις (σε σύνολο 46.903) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 5.966 (σε σύνολο 29.968) στη Δευτεροβάθμια, οι οποίες έχουν πάνω από 25 μαθητές που αντιβαίνει ακόμα και την κείμενη νομοθεσία, απέχοντας πολύ από το αίτημα για μείωση των μαθητών σε 20 στο Δημοτικό και 15 στο Νηπιαγωγείο που έχει υιοθετήσει το κίνημα. 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
2009-2010
2013-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
115,2
136,22
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
25,66
30,05
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
169,5
180,48
ΛΥΚΕΙΑ
183,43
190,83
ΕΠΑΛ
205,42
229,93

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με Υ.Α του 2013 οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.


Πηγή: news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας