Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Χρηματοδοτήσεις και Δάνεια: Μεταφορά εμπειριών στο πλαίσιο του DIFASS

 
Το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας Ορυκτών και Ενέργειας (MEERI) της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών προσκάλεσε τους εταίρους του έργου DIFASS, καθώς και τοπικούς και ξένους ειδικούς από όλη την Ευρώπη στην Κρακοβία για συζήτηση σε ζητήματα χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων δανείων. Στελέχη από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παραβρέθηκαν στη 2ήμερη συνάντηση του έργου στις 27 & 28 Απριλίου 2013.

Το έργο DIFASS επικεντρώνεται σε ζητήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω της ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη. Η στόχευση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή χρηματοδοτικών υποστηρικτικών εργαλείων εκτός επιχορηγήσεων, όπως ανακυκλούμενων κεφαλαίων – τοπικών, διαπεριφερειακών κεφαλαίων και ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals).

Στα αξιοσημείωτα των παρουσιάσεων της συνάντησης της Κρακοβίας περιλαμβάνονται, το Εγγυητικό Κεφάλαιο του ΕΤΠΑ, που παρουσίασε ο Antonello Chessa από την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία), το Περιφερειακό Φόρουμ Χρηματοδότησης Εκκίνησης, από τον Sture Ericsson του Ιδρύματος Teknikdalen (Σουηδία), η Έκθεση της BMV από τον Mario Kokowsky του  Τεχνολογικού Κέντρου της Δυτικής Πομερανίας (Γερμανία), το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης από τον Θόδωρο Θεοδωρόπουλο της Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα), το Σχέδιο Εγγύησης δανείων από την Jackie Walker της WSX Enterprise (Μεγάλη Βρετανία) και το Εθνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας για ΜΜΕ από την Andreea Potinteu της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Centru (Ρουμανία). Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συζήτησαν με τους ομιλητές για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των πρακτικών που παρουσιάστηκαν.

Επειδή βασικός στόχος του DIFASS είναι η διάχυση της πληροφορίας και η υιοθέτηση των καλύτερων επιλεγμένων πρακτικών από άλλες περιφέρειες, η συνάντηση της Κρακοβίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, εξαιτίας του γεγονότος της σχετικής συμφωνίας μεταξύ διαφόρων περιοχών, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια εφαρμογής ενός περιφερειακού μοντέλου χρηματοδότησης σποράς της Σουηδίας σε περιοχή της Ολλανδίας.  

Όλα τα videos των παρουσιάσεων των Καλών Πρακτικών Οδηγιών Χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα μέσω του DIFASS Youtube channel:
youtube.com/DIFASSWorkshops

Τη 2η μέρα της συνάντησης οι εταίροι επισκέφτηκαν το Jagiellonian Κέντρο Καινοτομίας της Κρακοβίας. Το νέο αυτό κέντρο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ανάπτυξης της καινοτομίας και της χρηματοδότησης, στεγάζει δε πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των επιστημών υγείας. Η αγορά  των νέων φαρμάκων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και μόνο λίγες καινοτομίες έχουν γίνει στην παγκόσμια αγορά. Μερικές γνωστές Πολωνικές και Ευρωπαϊκές φαρμακευτικές βιομηχανίες αξιοποιούν το Jagiellonian Center και προσφέρουν ευκαιρίες επενδύσεων για νεοσύστατες επιχειρήσεις μαζί με δράσεις συμβουλευτικής για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από νέους της Κρακοβίας.

Η επόμενη συνάντηση του DIFASS θα πραγματοποιηθεί στο Cagliari και το Oristano της Ιταλίας στις 19-20 Ιουνίου. Αντικείμενο της συνάντησης είναι τα μικτά χρηματοδοτικά εργαλεία (επιχορηγήσεων και μη), διάφορα άλλα σχετικά ζητήματα καθώς ο κανόνας de-minimis. Μεταξύ των εταίρων, η ANKO θα παρουσιάσει την εφαρμογή διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων στη Δυτική Μακεδονία κατά την τελευταία περίοδο. Η πρόσκληση της συνάντησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.difass.eu. Εκεί παρουσιάζονται επίσης τα τελευταία νέα για τα σχήματα χρηματοδοτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων καθώς και νέες αναφορές από το Twitter news feeds @DIFASS και τα videos από το Youtube.

Το DIFASS υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα INTERREG IVC, το οποίο έχει σαν γενικό σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και εργαλείων. Το INTERREG IVC παρέχει χρηματοδότηση για διαπεριφερειακή συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, υλοποιείται στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το DIFASS μπορείτε να επικοινωνείτε με:

·        τον υπεύθυνο του DIFASS από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, κ. Maciej Wożniak στο e-mail Mwozniak@zarz.agh.edu.pl
·        τον project manager του DIFASS κ. Robert Nemeth από το Pannon Business Network της Ουγγαρίας στο τηλ. 003694505003 ή στο e-mail nemeth@pbn.hu
·        τον υπεύθυνο επικοινωνίας του DIFASS κ. Frank Hiddink από το Business Development Friesland της Ολλανδίας στο τηλ. 0031588458045 ή στο e-mail f.hiddink@bdfriesland.nl
·        τους υπευθύνους του DIFASS στη Δυτική Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail: theodoropoulos@hotmail.com, κ. Σιμεών Καραφόλα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail: skarafolas@yahoo.gr και τον κ. Τάσο Σιδηρόπουλο από την ΑΝΚΟ στο e-mail: tsidiropoulos@anko.gr


ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του DIFASS στο: www.difass.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας