Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Ομιλία κ. Αρ Ζερβού στην Περιφέρεια για τη Δυτική Μακεδονία και τις ενεργειακές εξελίξεις


από το pontokomicom.blogspot.com
Εξαγγελίες για άμεσα μέτρα υπέρ του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Ευημερίας της Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 29/12/2009

Η νέα Διοίκηση της ΔΕΗ αποδίδει ξεχωριστή σημασία στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί εδώ βρίσκεται η «καρδιά» της Επιχείρησης και του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας. Η νέα Διοίκηση θεώρησε χρέος της να έλθει παραμονές του Νέου Έτους στη Δυτική Μακεδονία και να πραγματοποιήσει μια πρώτη ενημερωτική επίσκεψη στα Λιγνιτωρυχεία και στους Λιγνιτικούς Σταθμούς, έχοντας υπόψη της:
• τις εύλογες ανησυχίες των Τοπικών Κοινωνιών για το περιβάλλον, τη μελλοντική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των κατοίκων της περιοχής, που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή,
• τις ανάγκες για επιτάχυνση των μεγάλων παραγωγικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία,
• την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΔΕΗ με τις τοπικές αρχές προκειμένου όλες οι πλευρές να συμβάλλουν στην επίλυση κοινού ενδιαφέροντος προβλημάτων.
Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα της επίσκεψης η νέα Διοίκηση είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί άμεσα από τα στελέχη της για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης στην περιοχή και για τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Σε αυτή τη φάση μελετήσαμε τη δυνατότητα λήψης και υλοποίησης ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την επίλυση θεμάτων που ενδιαφέρουν τις Τοπικές Κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας από τις αρχές του 2010.
Στον τομέα των Ορυχείων:H Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας έχει προγραμματίσει για το 2010 την υλοποίηση μιας σειράς περιβαλλοντικών έργων και παρεμβάσεων. Αναλυτικότερα, τα προγραμματισμένα έργα και οι δραστηριότητες έχουν ως εξής: Για την καταστολή της σκόνης:
• Επέκταση του μόνιμου συστήματος διαβροχής, που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχή αποτελέσματα στους ταινιόδρομους μεταφοράς τέφρας των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Αμυνταίου, σε όλους τους αντίστοιχους ανοικτούς ταινιόδρομους.
• Συνέχιση της εφαρμογής ασφαλτόστρωσης των κύριων δρόμων μεταφοράς που παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία.
• Συνέχιση και εντατικοποίηση της εφαρμογής διαβροχής των χωμάτινων δρόμων με μόνιμα δίκτυα ή βυτιοφόρα οχήματα.
• Συνέχιση των αυστηρών ελέγχων για τη μείωση της ταχύτητας των χωματουργικών αυτοκινήτων και την κυκλοφορία τους σε δρόμους που απέχουν τουλάχιστον 200 μέτρα από θεσμοθετημένους οικισμούς.

• Αυστηρότερη συντήρηση όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των Ορυχείων, καθώς και εντατικότερος έλεγχος για την καταστολή της σκόνης.

Για την προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων: Συνέχιση της προστασίας των υπόγειων και επιφανειών υδάτων με τα μέτρα που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα.

Για την αποκατάσταση εδαφών: Βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διαστρώσεις τελικών επιφανειών αποθέσεων Διάστρωση 3.500 στρεμμάτων σε τελικές επιφάνειες της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
 Δενδροφυτεύσεις • Φύτευση 380.000 δενδρυλλίων σε τελικά πρανή των αποθέσεων των Ορυχείων και σε εκτάσεις που θα υποδειχτούν από τον Δήμο Πτολεμαΐδας, σε αντικατάσταση του δάσους δρυός του Δ.Δ. Μαυροπηγής, το οποίο θα καταστραφεί μερικώς λόγω της ανάπτυξης του ομώνυμου Ορυχείου. • Δημιουργία ζωνών πράσινου για την προστασία της αισθητικής του τοπίου σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των εκσκαφών των ορυχείων και γύρω από Δημοτικά Διαμερίσματα που γειτνιάζουν με τα Ορυχεία.
Στους Σταθμούς Παραγωγής Η ΔΕΗ θα ξεκινήσει από το 2010 την υλοποίηση νέων σημαντικών περιβαλλοντικών μέτρων για τους Σταθμούς Παραγωγής της στη Δυτι΄κη Μακεδονία. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν: Μέτρα για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SΟ2)
Για τη μείωση των εκπομπών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Ανάμιξη με λιγνίτη Ορυχείου Καρδιάς (μείωση περίπου κατά 30%). Επισπεύδεται η κατασκευή αντίστροφου ταινιόδρομου μεταφοράς λιγνίτη από Ορυχείο Καρδιάς στο Νότιο Πεδίο. Εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης, σε συνεργασία με το Α.Π.Θ, με ξηρή αποθείωση (έγχυση ξηρής υδρασβέστου στην έξοδο των καυσαερίων των παλαιών και νέων Η/Φ) - Δοκιμαστική εφαρμογή 15.01.2010.

ολόκληρη η ομιλία του κ. Αρθούρου Ζερβού εδώ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας