Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Δ.Ε.Η. Και ο ρόλος της στην περιβαλλοντολογική, κοινωνική, πράσινη ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Νομού Κοζάνης

Eπιστολή προς την Υπουργό ΠΕΚΑ
Κυρία Υπουργέ
Ο Νομός Κοζάνης και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή η οποία εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια τροφοδοτεί την χώρα μας με ηλεκτρική ενέργεια. Στο λεκανοπέδιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένοι 6 λιγνιτικοί σταθμοί συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.000 περίπου MW. Οι σταθμοί αυτοί τροφοδοτούνται με λιγνίτη, η εξόρυξη του οποίου γίνεται από τα ορυχεία τα οποία και αυτά υπάρχουν στο Λιγνιτικό Κέντρο δυτικής Μακεδονίας. Η μεταφορά του λιγνίτη από τον τόπο εξόρυξης μέχρι τους σταθμούς παραγωγής γίνεται κατά κύριο λόγο με ταινιόδρομους αλλά και με φορτηγά αυτοκίνητα. Σήμερα στην περιοχή διακινούνται καθημερινά 140.000 περίπου τόνοι λιγνίτη.
Είναι παραδεκτό ότι κανένας άλλος κλάδος της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας δεν επηρεάζει με τόση ένταση το φυσικό περιβάλλον και δεν προκαλεί τόσες μεταβολές σε αυτό όσο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση λιγνίτη. Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής βομβαρδίζονται καθημερινά από χιλιάδες τόνους ιπτάμενης τέφρας η οποία έχει τσιμεντοποιηθεί στις στέγες των σπιτιών τους. Η περιοχή της Πτολεμαΐδας ήταν μια περιοχή βυθισμένη στην ηρεμία της, χωρίς παραγωγικές δραστηριότητες. Η εκμετάλλευση του λιγνίτη ανέτρεψε τα πάντα και σε μικρό σχετικά διάστημα η Πτολεμαϊδα εξελίχθηκε σε ένα αστικό κέντρο μεσαίου μεγέθους για τα ελληνικά δεδομένα. Ο γεωργικός πληθυσμός μετεξελίχθηκε γρήγορα σε βιομηχανικό.
Κατά τις πρώτες δεκαετίες της ενεργειακής δραστηριότητας κυριάρχησε η αντίληψη ότι αυτή η δραστηριότητα είναι καλή για την οικονομία και για την ανάπτυξη και αγνοήθηκαν βασικά συνθετικά του όρου ανάπτυξη, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της οικονομικής ανόδου. Η λογική αυτή οδήγησε στην σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος των περιοχών και στην αδυναμία κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προστασία του. Την μεγαλύτερη επιβάρυνση στο Νομό βιώνουν οι κάτοικοι της Πτολεμαϊδας, του Οικισμού της ΔΕΗ Πτολεμαϊδας, της Μαυροπηγής, της Ακρινής και της Ποντοκώμης. Επιβάρυνση η οποία επιφέρει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Οι άμεσες επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία είναι γνωστές από δεκαετίες, αλλά θεωρούνταν ότι αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου η ρύπανση ήταν πάρα πολύ υψηλή, σε επίπεδα που σπάνια καταγράφονταν στους σταθμούς μετρήσεως. Όμως, επιδημιολογικές μελέτες, (δηλαδή μελέτες παρατήρησης σε μεγάλους πληθυσμούς), έδειξαν ότι ακόμα και χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν άμεσες επιδράσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανόμενης και αύξηση της θνησιμότητας. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία είναι:
•Αύξηση των κρουσμάτων των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων και επιδείνωση των ήδη πασχόντων από αυτές.
•Μείωση της αναπνευστικής ικανότητας των πνευμόνων. •Βλάβες στις αναπνευστικές διόδους και τους πνεύμονες.
•Επιβάρυνση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, λόγω του εξαναγκασμού της καρδιάς και των πνευμόνων να λειτουργούν εντατικότερα. •Ερεθισμοί των οφθαλμών και του δέρματος.
•Πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, ζαλάδες. •Νευρολογικές διαταραχές, δυσφορία.
•Συνεισφορά στην ανάπτυξη ασθενειών όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα, το εμφύσημα και διάφορες μορφές καρκίνου.
Πέραν όμως των σοβαρών προβλημάτων στην υγεία των κατοίκων υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας, διότι η ΔΕΗ έχει απαλλοτριώσει χιλιάδες στρέμματα και συνεχίζει την απαλλοτρίωση και άλλων πολλών χιλιάδων. Χωριά όπως η Καρδιά, η Εξοχή, η Χαραυγή, το Κλείτο και ο Κόμανος αναγκάστηκαν να μετεγκατασταθούν ενώ υπό καθεστώς μετεγκατάστασης είναι και τα χωριά Μαυροπηγή, Ακρινή και Ποντοκώμη.
Οι παραπάνω επιδράσεις Κυρία Υπουργέ δεν χρειάζονται μελέτες για να αποδειχτούν. Φτάνει απλά μία επίσκεψη ώστε να δει κάποιος τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν και επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και σας καλώ να επισκεφτείτε και να τα περπατήσουμε μαζί ώστε να έχετε και ιδία άποψη. Ακόμα και η μόνιμη επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος η οποία επισκέφτηκε την περιοχή πριν λίγους μήνες έκανε τις ίδιες διαπιστώσεις και συγκεκριμένα στην έκθεσή της αναφέρει: «Υψηλές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου από τις ενεργειακές μονάδες. Δέσμευση μεγάλων εκτάσεων και μη επαναπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία μετά την αποκατάστασή τους. Μη μετεγκατάσταση οικισμών που βρίσκονται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις και έλλειψη ενημέρωσης του πληθυσμού ως προς τα επίπεδα της ρύπανσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας