Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Υπόμνημα Νομάρχη προς τον νέο Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής επέδωσε στον νέο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό υπόμνημα με τα σημαντικότερα θέματα των σχέσεων της τοπικής κοινωνίας με τη ΔΕΗ, στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το υπόμνημα του Νομάρχη Κοζάνης έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή, τόσο την πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων, όσο και την επίσκεψή σας υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Νομό Κοζάνης θέλω να σας ενημερώσω με το παρόν, αφενός μεν με την ιδιότητα του Νομάρχη, αφετέρου δε με αυτήν του Προέδρου του «Συμφώνου Συνεργασίας της Τοπικής Κοινωνίας με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.» για τα προβλήματα, τα αιτήματα, αλλά και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
1. Η δημιουργία ενός καλού βιομηχανικού περιβάλλοντος:Πρόταση: Η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην επιχειρησιακή και στρατηγική φιλοσοφία της Δ.Ε.Η. αλλά και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής, με κριτήρια, τόσο αειφορίας, όσο και προσαρμοστικότητας στην εξέλιξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών (π.χ. CCS). Η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της Δ.Ε.Η. είναι καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, δεδομένου, ότι υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Τη Δ.Ε.Η. τη θεωρούμε εταίρο και προσβλέπουμε στη δραστηριοποίηση της στην περιοχή μας και μετά την εξάντληση του λιγνίτη, ως Νομός αλλά και Περιφέρεια με κατεξοχήν ενεργειακό χαρακτήρα.
2. Ρύπανση: Η λειτουργία των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η έλλειψη υιοθέτησης και εφαρμογής, όχι μόνον των καλών (σκεπασμένοι ταινιόδρομοι τέφρας) αλλά και των βέλτιστων (π.χ. διαβροχές με γαλακτώματα) περιβαλλοντικών πρακτικών οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είναι γνωστά τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα του Νομού μας, τα οποία συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην άμεση υποβάθμιση τους, κατατάσσοντας την στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές όχι μόνο της χώρας, αλλά και της Ευρώπης. Πρόταση: Η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, η υιοθέτηση των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών και η εξάλειψη των επιχειρηματικών ή αντιοικονομικών ανορθολογισμών, προκειμένου να μπορεί Δ.Ε.Η. Α.Ε. να ανταποκρίνεται, τόσο στην εθνική της αποστολή, στις υποχρεώσεις έναντι των μετόχων της, όσο και στις λοιπές υποχρεώσεις έναντι της τοπικής κοινωνίας.
3. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία: Σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή αποτελούν και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης οι οποίοι είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Υπάρχουν πολλές μελέτες από ξένους επιστήμονες και πιθανολογείται από όλους άμεση σχέση με κάποιες ασθένειες, σε περιοχές που βρίσκονται αντίστοιχοι πυλώνες. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει κάνει κάποια επιδημιολογική έρευνα, για την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Πρόταση: Είναι πάγιο αίτημα μας, η υπογειοποίηση του Δικτύου Υπερυψηλής Τάσης, κατά προτεραιότητα, αυτού που διέρχεται από τις κατοικημένες περιοχές.
4. Ασφάλεια: Η ενεργοποίηση του χειμάρρου «Θολόλακκα» στο Βελβεντό και το έντονο φυσικό φαινόμενο που την συνοδεύει, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, καθιστά επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης με στόχο την προστασία του υδάτινου ταμιευτήρα της λίμνης Πολυφύτου, από την μεταφορά φερτών υλικών.Πρόταση: Η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων και έργων.
5. Λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Σταθμών χωρίς Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους: Για όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Νομό μας, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία τους, κάποιων, όμως, έχει λήξει η χρονική ισχύ τους και εκκρεμεί στο Υ.ΠΕ.ΚΑ. η ανανέωση τους. Συγκεκριμένα, έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι για τον ΑΗΣ Καρδιάς από 31-8-08 και η ΔΕΗ υπέβαλε αίτηση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας έληξαν από 31-8-08 και υπεβλήθη αίτηση για ανανέωσή τους την 3-7-08. Το ίδιο ισχύει και για το εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων και ξηρού λιγνίτη. Πρόταση: Επίσπευση των διαδικασιών και έγκαιρος προγραμματισμός, ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων.
6. Αποκατάσταση και επαναπόδοση εδαφών στην τοπική κοινωνία: Η εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως καταστροφή της συνέχειας των γεωλογικών επιφανειών, του ανάγλυφου του εδάφους, καθώς επίσης και των εδαφών που δημιουργήθηκαν με φυσικές διαδικασίες, υποβάθμιση των νερών και πτώση του υπόγειου υδροφορέα. Μέχρι σήμερα, έχουν αποκατασταθεί εκτάσεις 32.800 στρέμματα, εκ των οποίων 20.050 στρ. δασικές, 10.000 στρ. γεωργικές, 1.500 στρ. διαστρωθείσες μη αποκατεστημένες και 66.000 τ.μ. στα οποία έχει φυτευτεί οπωρώνας. Υπάρχουν, όμως περίπου 180.000 στρεμμάτων, τα οποία είναι ανοιχτά και μη αποκατεστημένα. Πρόταση: Επίσπευση της εκκρεμούς διαδικασίας παραχώρησης, αποκατάστασης και επαναπόδοσης τους στην τοπική κοινωνία, για επιχειρηματική και οικονομική αξιοποίηση, αποτελεί την αιχμή των διεκδικήσεών μας και δίκαιο καθολικό αίτημα της κοινωνίας, που από τα σπλάχνα της διέθεσε έναν δικό της φυσικό πόρο δηλ. τον λιγνίτη, με σκοπό το Εθνικό όφελος. Άλλωστε, η ίδια η Δ.Ε.Η. δεν έχει ιδιαίτερο οικονομικό όφελος από την ιδιοκτησιακή συγκέντρωση, τόσο μεγάλων εκτάσεων. Παράλληλα, ζητούμε την υλοποίηση, την επέκταση και την εντατικοποίηση των προγραμμάτων δενδροφύτευσης.
7. Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Πέραν από τις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων, ως προϊόντων καύσης στους ΑΗΣ, αλλά και από τη μη ορθολογική λειτουργία των ορυχείων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα της περιοχής, σημαντικός είναι ο ρόλος των ορυχείων, στα οποία εξορύσσονται τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών και λιγνίτη (περίπου ένα εκατομμύριο κ.μ. υλικών/ημέρα). Αυτές μεταφέρονται με ακάλυπτα φορτηγά, με μεγάλες ταχύτητες σε χωμάτινες επιφάνειες, χωρίς να γίνεται διαβροχή. Το σύστημα διαβροχής που υπάρχει στους ακάλυπτους ταινιόδρομους μεταφοράς του λιγνίτη και της τέφρας στους χώρους καύσης και απόθεσής, τις περισσότερες φορές τίθεται εκτός λειτουργίας, λόγω της δυσκολίας αποκόλλησης του υλικού από τους ταινιόδρομους. Παράλληλα, δεν εφαρμόζονται, συχνά, οι βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, ενίοτε και καμμία που ισχύουν στο εξωτερικό (π.χ. χρήση σκέπαστρου στη μεταφορά της τέφρας, διαβροχή με κατάλληλα γαλακτώματα). Προκαλείται ατμοσφαιρική ρυπανσή από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών, τη μη χρήση σωστών φίλτρων, τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5 και PM10, εξαιρετικά επιβαρυντικών για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο με δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (ανομβρία-άνεμοι), είμαστε μάρτυρες περιβαλλοντικών συμβάντων, τα οποία έχουν φέρει την τοπική κοινωνία στα όρια της αντοχής της. Πρέπει, όμως να αναγνωρίσω, ότι σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της ατμόσφαιρας στις πόλεις της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του θείου και αζώτου, παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση της τηλεθέρμανσης.Πρόταση: Η επίσπευση όλων των προγραμμάτων εγκατάστασης φίλτρων αλλά κυρίως η άμεση αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λιγνιτικών σταθμών με νέους, πιο αποδοτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον. Ζητούμε την ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος (σκέπαστρα ρυπογόνων σημείων, διαβροχές δρόμων, περισυλλογή υλικών, ειδικά γαλακτώματα κατά τη μεταφορά τέφρας, πλύσιμο φορτηγών, συστηματικές μετρήσεις και δράσεις ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από υπερσύγχρονο δίκτυο σταθμών μέτρησης, μέσω διασύνδεσης, προσπάθεια βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καυσίμου και αυστηρότερα μέτρα για τη σκόνη και τον περιορισμό στις μετακινήσεις των φορτηγών.
8. Λιγνιτικό Τέλος: Η ΔΕΗ Α.Ε., μετά από διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας, συμφώνησε στη χορήγηση ανταποδοτικού Τέλους. Με το Ανταποδοτικό Τέλος που καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο Νομό μας (0,4% της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας), εκτελούνται έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος, υποδομών και ανάπτυξης, έτσι ώστε ο Νομός να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της επερχόμενης μεταλιγνιτικής περιόδου.Πρόταση: Διεκδικούμε, αύξηση του «Λιγνιτικού Τέλους», από το 0,4% στο 1,2% του κύκλου εργασιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε..
9. Δορυφορικές Επιχειρήσεις – Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Η ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί, παράλληλα, και μία θετική πρόκληση για οργάνωση και συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων μαζί της. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που αναπτύσσεται με τη λειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Νομό μας, για να καταστεί η συνεργασία αυτή βιώσιμη και εποικοδομητική, η Ν. Α. Κοζάνης προχώρησε στην υπογραφή “Συμφώνου συνεργασίας – συνύπαρξης ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία”, με αρμοδιότητα τον συντονισμό όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων του Νομού Κοζάνης. Η συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε. θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της και στη λειτουργία της και σε πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.Πρόταση: Η δημιουργία ενός Συμφώνου Συνεργασίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με τις τοπικές επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση σχετικών προγραμμάτων από τον επενδυτικό νόμο καθώς και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας καθώς και με τα ερευνητικά Ινστιτούτα, προκειμένου η περιοχή μας να αποτελέσει σε πλαίσια ανταποδοτικότητας στρατηγικό εταίρο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. αλλά και επίκεντρο αειφόρου ανάπτυξης, με έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα.
10. Επιβίωση των τοπικών κοινωνιών: Για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές μας κοινωνίες που «πλήττονται» από την επέκταση των ορυχείων και τη λειτουργία των ΑΗΣ χρειάζεται να υποστηριχθούν συγκεκριμένες δράσεις από την Ελληνική Πολιτεία αλλά και να επανεξεταστεί το νομικό καθεστώς συγκεκριμένων νομικών προβλέψεων:Πρόταση: α) Να προωθηθεί η αποκατάσταση εδαφών και η επαναπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία, για λόγους αγροτικής αποκατάστασης, οικονομικής βιωσιμότητας των τοπικών οικισμών αλλά και αποτροπής ενός ρεύματος αστυφιλίας και εσωτερικής μετανάστευσης (σημειώνεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης) καιβ) Να προωθηθεί η μετεγκατάσταση οικισμών στο νομό Κοζάνης, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των Ενεργειακών Δήμων του Νομού μας, με ανθρώπινες συνθήκες και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού αυτών των αγροτικών κοινωνιών αλλά και σε όλο το Λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας. γ) Να εφαρμοστεί ένα δικαστικό μορατόριουμ αναφορικά με τις αντιδικίες της Δ.Ε.Η. με τους κατοίκους, ως προς τις ποινικές διώξεις που ασκούνται εναντίον τους, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών τους, τουλάχιστον μη παριστάμενη ως πολιτικώς ενάγουσα στις σχετικές δίκες.δ) Λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. για καταβολή κοινωνικού επιδόματος (20.000 Ευρώ) στους κατοίκους των Δ.Δ. Κλείτους και Κομάνου καθώς και στους κατοίκους όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων των υπό μετεγκατάσταση οικισμών (Μαυροπηγή, Ποντοκώμη και Ακρινή), από την ίδια την Επιχείρηση, όπως έγινε στην περίπτωση της Μεσοχώρας Τρικάλων.
11. Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης - Μαυροπηγής: Εκκρεμεί η διαδικασία.Πρόταση: Nα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα για την συνολική και ταυτόχρονη απαλλοτρίωση των αγροκτημάτων τους καθώς και για τη συνολική και ταυτόχρονη μετεγκατάσταση των οικισμών τους, αντίστοιχα. Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση, ανάλογη με αυτήν της «Μεσοχώρας - Τρικάλων», η οποία να προσδιορίζει, τόσο τις κοινωνικές παροχές, όσο και τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της μετεγκατάστασης.
12. Μετεγκατάσταση Κλείτου - Κομάνου: Εκκρεμεί η διαδικασία.Πρόταση: Διενέργεια περιοδικών και τακτικών συναντήσεων – ανασκοπήσεων, αναφορικά με την απρόσκοπτή υλοποίησή τους.
13. Μετεγκατάσταση Ακρινής: Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Πρόταση: Να χρηματοδοτηθεί η μετεγκατάστασή της. Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση για τη λήψη πολιτικής απόφασης, αναφορικά με την αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης της Ακρινής.
14. Εποπτεία Εργολαβικών Συμβάσεων: Yπάρχει το φαινόμενο, τόσο της «μαύρης εργασίας» των απασχολούμενων για λογαριασμό της ΔΕΗ, όσο και των ανάριθμων φορτηγών.Πρόταση: Εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους λειτουργίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε..
15. Απασχόληση - Κατάρτιση:Πρόταση: Να θεσμοθετηθούν υψηλότερες και ελαστικότερες ρήτρες ποσοστώσεων για προσλήψεις εντοπίων στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Επίσης, να αναβαθμιστούν οι Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, να ενταχθεί σημαντικό μέρος των νεοπροσλαμβανόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Σ.Τ.Ε. της περιοχής, να εκσυγχρονιστούν τα εργαστήρια των Σχολών για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού και να αναπτυχθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η χρήση της υποδομής των Σχολών στο πλαίσιο λειτουργίας τους ως σημαντικά παραρτήματα του ΚΕΚ ΔΕΗ, προκειμένου να εκπαιδεύονται, τόσο οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις νέες ανάγκες, όσο και οι ανειδίκευτοι άνεργοι, ιδίως των ενεργειακών δήμων, για τους οποίους συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης. Επίσης, οι Σχολές ΔΕΗ να αναβαθμιστούν σε ΙΕΚ, να ενταχθούν σε αυτήν την αναβάθμιση και οι Σχολές του Νομού Κοζάνης.
16. Δημοπράτηση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V. Άμεση δημοπράτηση της Μονάδας Πτολεμαΐδας V χωρίς συσχετισμό με την έκδοση ή όχι των περιβαλλοντικών όρων για τα ορυχεία καθώς και για την ίδια τη Μονάδα Πτολεμαΐδα V.Πρόταση: Επίσπευση των διαδικασιών, διότι η λειτουργία Σταθμών ΑΗΣ πενήντα ετών λειτουργίας συνιστά και περιβαλλοντικό έγκλημα και σπατάλη καυσίμου.
17. Πορεία ανακοινώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. (Δεκέμβριος 2007) για δράσεις και έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) 
Α.Ολοκληρωμένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ. Πρόταση: Δεδομένου, ότι συντάσσεται ολοκληρωμένη μελέτη θα απαιτηθούν περισσότερα από τα 150 στρ. που αποφάσισε να παραχωρήσει η ΔΕΗ. Συνεπώς, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα ο σχεδιασμός. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του Κέντρου και αφού συγκεκριμενοποιηθούν τα αναγκαία στρέμματα (περίπου 6.000 στρ.), χρειάζεται να ληφθεί νέα απόφαση από το Δ.Σ. της ΔΕΗ και επί συγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος που θα συνταχθεί.
Β. Παραχώρηση γης σε νέους αγρότες.Πρόταση: Θα πρέπει να ενημερώσει η ΔΕΗ για την πορεία των μελετών, έτσι ώστε να προχωρήσουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) Κοζάνης και Φλώρινας τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
Γ. Αρδευτικό Ελλησπόντου. Παρουσιάσθηκε από στελέχη της ΔΕΗ η «Μελέτη διαχείρισης του ισοζυγίου υδάτων της ευρύτερης περιοχής Δήμου Ελλησπόντου και Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη».
Πρόταση: Με βάση τα παρουσιασθέντα στοιχεία ξεκινάει πλέον ο σχεδιασμός του αρδευτικού.
Δ. Μονάδα επεξεργασίας της τέφρας.Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη από τη ΔΕΗ και υποβλήθηκαν φάκελοι συμμετοχής.Πρόταση: Απαιτείται ενημέρωση για το ενδιαφέρον που προέκυψε από τους ιδιώτες 
Ε. Ανάπτυξη περιοχής Πολυφύτου. Πρόταση: Προτείνουμε την ασφαλτόστρωση του παραλίμνιου κεντρικού αγροτικού οδικού άξονα επί της απαλλοτριωμένης από τη ΔΕΗ περιοχής Βελβεντού, την οργάνωση αναπτυξιακού συνεδρίου με θέμα την αξιοποίηση της λίμνης, τη μελέτη και όλων των προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Πολυφύτου, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, την ΑΝΚΟ και την εταιρεία Trekking, την από κοινού παρουσίαση της τελικής μελέτης καθώς και τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων προτάσεων από πλευράς της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΣΤ. Αξιοποίηση υδάτων Ορυχείων / Σταθμών.Πρόταση: Να συνεχιστεί η διάθεση αντλούμενων υδάτων μέσα από υφιστάμενα κανάλια και να δεσμευθεί η ΔΕΗ για διάθεση ποσοτήτων υδάτων από Ορυχεία και από ΑΗΣ στο βαθμό που επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες Περιβαλλοντικοί Όροι Λειτουργίας.
Η.Φράγμα Ιλαρίωνα. Πρόταση: Διάθεση οικολογικής περιοχής 4m3/sec σύμφωνα με τους υφιστάμενους Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Παράλληλα, να δρομολογηθεί η κατασκευή υδροληψίας για μελλοντική άρδευση της περιοχής κατάντι της Β. Ζώνης Πολυφύτου με παροχή 1m3/sec και να ενημερωνόμαστε για την πορεία του έργου.
18. Δράσεις ανάπτυξης:Πρόταση: Ζητούμε: α) την εξέταση της βιωσιμότητας για την περίπτωση ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και β) την εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών της Επιχείρησης, ώστε να δοθούν ανάλογες κατευθύνσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ν.Α. για την ενίσχυση συνεργασιών των τοπικών επιχειρηματιών με τη ΔΕΗ.
19. Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών:Πρόταση: Η καλλιέργεια αγριαγκινάρας (κάρντο) είναι σε πλήρη εξέλιξη (4.000 στρ., 6.000 tn ξηρής μάζας το 2010). Απαιτείται η χρονική επέκταση των συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ – καλλιεργητών, η ολοκλήρωση προμήθειας σχετικού εξοπλισμού από πλευράς ΔΕΗ και η ενίσχυση της τιμολόγησης, ώστε να δοθούν κίνητρα στους αγρότες της περιοχής.
20. Παροχή θερμικής ενέργειας από τις τηλεθερμάνσεις για τα θερμοκηπιακά πάρκα ή μεμονωμένες επενδύσεις θερμοκηπίων.Πρόταση: Λήψη απόφασης από τη ΔΕΗ για παροχή του δικαιώματος αξιοποίησης των τηλεθερμάνσεων, από τους Φορείς Διαχείρισης των έργων και για εξωαστική χρήση, με τους όρους που ισχύουν για την οικιστική χρήση και ειδικότερα για επιχειρηματικές δραστηριότητες ήτοι ενδεικτικά : ξηραντήρια, θερμοκήπια και άλλες γεωργοβιοτεχνικές δραστηριότητες. Ρύθμιση θεμάτων ιδιοκτητών των μεταφερόμενων οικισμών λόγω αναπτυξιακών έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Έχει ετοιμαστεί από την ΑΝΚΟ Σχέδιο ΚΥΑ.
21. Φράγμα Ιλαρίωνα.Πρόταση: Ζητείται ενημέρωση για την πορεία προμήθειας των υδροστροβίλων και των γεννητριών από τον Ανάδοχο Η/Μ εξοπλισμού του Έργου.
22. Φράγμα Ποταμού Πραμόριτσα στο Βόϊο. Έχει ζητηθεί από τη ΔΑΥΕ ένα υψηλό τίμημα (ο κ. Κ. Παπαϊωάννου είναι ο συντονιστής εκ μέρους ΔΕΗ) για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατασκευής του ΥΗΕ. Δια ταύτα προτάθηκε να μετατραπεί, είτε σε δωρεάν παροχή προς την Ν.Α.Κ, ή να δοθεί έναντι συμβολικού τιμήματος. Πρόταση: Ζητείται η θετική εξέταση του αιτήματος από το Γενικό Διευθυντή Παραγωγής.
Ο Νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας