Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιανής

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ.στο Δημαρχείο
Θέματα :  
1.Επαναδιατύπωση της θέσης του Δήμου μας σχετικά με την «Διοικητική μεταρρύθμιση». Διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των δημοτών με τη συμμετοχή των φορέων του Δήμου στις 04 Ιανουαρίου 2010. Εισηγητής Δήμαρχος
2.Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 18, 19 20 Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα με κύριο θέμα τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση».Έγγραφο ΤΕΔΚ Κοζάνης απ 435/09-12-2009. -Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
3.Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. για το έργο της «Ολοκλήρωση της οικιστικής ανάπλασης κεντρικού τμήματος Αιανής-εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή αυτής και ορισμός δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγγραφο απ 7239/990/9ΤΑ/03-12-2009 -Εισηγητής Δήμαρχος
4.Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. για το έργο της «Αναβάθμιση-αναμόρφωση περιοχής «κονάκι»οικισμού Αιανής -εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή αυτής και ορισμός ενός τακτικού και ενός ο αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έγγραφο απ 7234/990/959/03-12-2009 -Εισηγητής Δήμαρχος
5.Επιλογή της μιας από τις δυο προτεινόμενες, εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης του κτιρίου «Πολιτιστικό Κέντρο Αιανής» με βάση την παραδοθείσα από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε αρχιτεκτονική προμελέτη. Έγγραφο απ 7271/111/ΝΒU /04-12-2009. Εισηγητής Δήμαρχος
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής του συστήματος υψηλής πίεσης νερού για το σάρωθρο Εισηγητής Αντιδήμαρχος, Γιάννης Εμμανουηλίδης
7. Διατύπωση των αντιρρήσεων και παρατηρήσεων μας επί της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το έργο της «Οικιστικής ανάπλασης κεντρικού τμήματος οικισμού Αιανής» Έγγραφο απ 2149/02-12-2009. Εισηγητής Δήμαρχος
8. Επιλογή τράπεζας για λήψη δανείου ποσού 20.000,00€, με βάση τις υποβληθείσες προσφορές των τραπεζών, για την αγορά ακινήτου. Εισηγητής Δήμαρχος
9.Ανάθεση στη Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονία Α.Ε. της εκπόνησης μελετών για τα έργα α) Αγωγός μεταφοράς νερού στην Αιανή από τη γεώτρηση του Κτενίου β) Οικιστική ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ρυμνίου & γ) Οικιστική ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Χρωμίου -Εισηγητής Δήμαρχος
10.Μίσθωση ενός οικοπέδου στην Αιανή πέριξ του ευρύτερου χώρου του Δημαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06 για την χρησιμοποίηση του ως χώρου στάθμευσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος, Γιάννης Εμμανουηλίδης
11.Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων καταστημάτων, πεζοδρομίων πλατειών και πάρκων, πεζόδρομων πάρκων για το έτος 2010. -Εισηγητής Δήμαρχος
12.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου. (§3α και γ άρθρο 158 Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06). -Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., Αντώνης Σιαμπανόπουλος
13. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2010. -Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
14. Διοργάνωση εκδήλωσης στις 25 Ιανουαρίου 2010 στην Αιανή για την Εθνική Αντίσταση -Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ" 1. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος έτους 2010 -Εισηγητής Δήμαρχος 2. Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη του Ευεργέτη και απονομής των σχετικών βραβείων στους δικαιούχους στις 30-01-2010 . Εισηγητής Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνιος Σιαμπανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας