Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Έναρξη του έργου PRIMA NEWFEED

Σε ένα καινοτόμο έργο για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Horizon 2020, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και στοχεύει στην ανάπτυξη και τελικά στην υιοθέτηση από τις εκτροφές παραγωγικών ζώων, εναλλακτικών ζωοτροφών. Η μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας ζωοτροφές θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας. Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της βιωσιμότητας των εκτροφών παραγωγικών ζώων Μεσογειακών χωρών, μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους.  

Έχουν επιλεγεί τρεις διαφορετικές αλυσίδες αξίας της περιοχής της Μεσογείου, για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών:

• Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των οινοποιείων (στέμφυλα), ως ζωοτροφές δεύτερης γενιάς, για την παραγωγή νέων συστατικών ζωοτροφών για μηρυκαστικά (πρόβατα και βοοειδή). Η μελέτη θα  πραγματοποιηθεί στην Ισπανία.

• Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής χυμών (πορτοκάλι) για την παραγωγή βελτιωμένων συστατικών ζωοτροφών για μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα). Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

• Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελαιουργίας (ελαιοπυρήνας) για την παραγωγή συστατικών ζωοτροφών για πτηνά. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

Στο έργο NEWFEED, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 και θα έχει διάρκεια 48 μηνών, συνεργάζονται 14 φορείς (ερευνητικά & πανεπιστημιακά ιδρύματα, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και οργανισμοί) από 4 χώρες (Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία). Την Ελλάδα εκπροσωπούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γεωπονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Κασαπίδου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας