Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κοζάνης (2021-2022)

Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τα αποτελέσματα αφορούν τους Σταθμούς της Πόλης της Κοζάνης:
1)
    1ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γκέρτσου και Πόποβιτς)

2)    2ος   Παιδικός Σταθμός(Μοναστηρίου, περιοχή Νιάημερου)

3)    3ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μήλιου και Σινοπούλου)

Οι αιτήσεις για τους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται όλες δεκτές.

 
Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.


     Ενημερώνουμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, να προσέλθουν υποχρεωτικά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, λόγω Covid-19, για την ασφάλεια όλων, (μάσκα, σειρά προτεραιότητας -αποστάσεις) για την  τελική εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 31/08/2021 έως 02/09/2021, στα γραφεία που βρίσκονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς).


 Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών.

       Στόχος είναι  οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφθούν από τις αμέσως επόμενες σε μόρια αιτήσεις. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την κάλυψη των πιθανών κενών στα βρέφη ή στα νήπια.

     

    Παρακαλούμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί και εγγραφεί  με voucher σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε άλλους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και δεν επιθυμούν να έρθουν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (1ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ,    2ο   Παιδικό Σταθμό ,    3ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ), να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο κάτω, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανακοίνωσης των επόμενων  αποτελεσμάτων.

  Μπορείτε να επικοινωνείτε σ τα τηλέφωνα 2461021149 και 2461021461 από 9.00 πμ. έως 15.00 μμ. από 31/08/2021.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων ανά βρεφικό και παιδικό σταθμό:

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2021-2022

ΒΡΕΦΗ

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

137

199,20

2

198

195,00

3

157

165,00

4

182

164,25

5

174

160,00

6

62

157,92

7

63

157,92

8

201

157,86

9

241

154,12

10

221

152,60

11

184

146,62

12

135

146,41

13

208

145,98

14

165

144,94

 

ΒΡΕΦΗ

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

16

201,40

2

5

165,98

3

215

154,37

4

172

151,49

5

199

145,85

6

247

140,94

7

37

140,62

8

189

143,68

9

278

143,47

10

33

143,34

11

141

143,27

12

142

143,27

13

192

142,01

14

49

141,59

 

 

 

 

ΝΗΠΙΑ

 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

252

220,00

2

163

218,94

3

256

216,35

4

217

209,74

5

209

205,00

6

47

204,18

7

64

201,02

8

45

171,58

9

96

165,00

10

148

164,50

11

46

161,23

12

195

159,76

13

145

152,61

14

176

147,39

15

177

147,39

16

276

147,24

17

164

146,15

18

60

145,61

19

68

145,36

20

277

143,47

21

113

142,63

22

115

140,95

23

130

138,79

24

134

138,66

25

226

138,46

26

243

137,66

27

159

137,64

28

100

135,14

29

270

133,14

30

265

132,49

31

210

132,37

32

26

132,27

33

14

131,95

34

57

130,46

35

109

128,96

36

93

128,67

37

131

128,13

38

155

128,02

39

204

125,91

40

3

124,32

41

61

123,35

42

132

120,83

43

269

117,95

44

44

117,72

45

181

116,84

46

151

116,10

47

257

115,28

48

263

114,64

49

20

114,03

50

274

111,26

51

251

109,89

52

38

109,56

53

158

108,14

54

224

107,66

55

223

107,29

56

25

106,73

57

197

106,45

58

24

105,16

59

35

104,20

60

162

102,94

61

31

100,65

62

206

100,29

63

1

99,85

64

119

99,50

65

147

98,57

66

244

97,98

 

 

 

 

ΝΗΠΙΑ

 Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α/Α

ΑΙΡΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

202

217,89

2

203

217,89

3

101

199,35

4

248

172,80

5

200

163,08

6

81

161,95

7

39

155,04

8

225

154,49

9

222

150,95

10

99

149,43

11

40

146,42

12

143

144,48

13

186

143,55

14

114

142,91

15

230

142,05

16

92

140,69

17

28

138,11

18

59

138,08

19

187

136,19

20

266

136,13

21

27

135,45

22

246

135,00

23

264

133,90

24

55

132,43

25

238

130,73

26

239

130,73

27

112

128,95

28

77

127,18

29

232

126,30

30

104

124,14

31

253

123,36

32

245

121,82

33

116

116,13

34

51

115,86

35

149

115,63

36

218

115,53

37

9

109,34

38

48

105,28

39

97

104,89

40

237

104,05

41

138

103,71

42

29

103,39

43

216

102,05

44

30

100,11

45

190

96,86

46

220

95,38

47

7

94,98

48

249

89,39

49

89

89,32

50

21

87,65

51

22

87,65

52

82

82,37

 

 

 

ΝΗΠΙΑ

 Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΙΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

56

180,00

2

153

173,38

3

154

173,38

4

53

168,05

5

65

160,00

6

240

159,93

7

193

157,80

8

214

157,13

9

219

156,11

10

133

155,65

11

250

155,64

12

229

153,63

13

234

153,50

14

17

150,00

15

18

150,00

16

128

149,94

17

183

148,71

18

129

148,03

19

15

146,73

20

36

146,65

21

127

145,87

22

231

145,77

23

211

145,56

24

144

145,13

25

136

143,17

26

43

141,54

27

140

140,35

28

71

139,65

29

180

139,63

30

32

139,31

31

4

139,01

32

78

138,99

33

213

138,51

34

41

137,91

35

152

135,37

36

121

134,70

37

75

133,80

38

235

133,39

39

94

133,37

40

160

132,90

41

23

132,15

42

42

131,07

43

259

130,10

44

272

129,27

45

273

129,27

46

13

128,85

47

258

127,42

48

111

126,50

49

102

124,40

50

73

123,13

51

194

121,99

52

52

120,00

53

66

120,00

54

88

119,58

55

166

118,96

56

98

118,65

57

139

118,30

58

2

117,46

59

95

117,10

60

267

116,73

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας