Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Η Δημοτική Κίνηση “Κοζάνη – Τόπος να Ζεις” συγκαλεί Γενική Συνέλευση

Η Δημοτική Κίνηση “Κοζάνη – Τόπος να Ζεις” συγκαλεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 03.10.2021, με θέματα:
1. Εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής
2. Εκλογή Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “Κοζάνη – Τόπος να Ζεις”
Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικασία του “εκλέγεσθαι” να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στη Συντονιστική Επιτροπή μέχρι 24.09.2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης .
Ο χώρος διεξαγωγής της συνέλευσης θα ανακοινωθεί προσεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές και καιρικές συνθήκες.
Στοιχεία επικοινωνίας: protovouliadk@gmail.com
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας