Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΈΡΕΥΝΑΣ - ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ – Υδρογόνου και ωρίμανσης σχετικών

επενδυτικών σχεδίων με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) και το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕΔ)  

Το παρεχόμενο ερευνητικό έργο στοχεύει στην υποστήριξη σε εργαστηριακό/ερευνητικό επίπεδο των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την ωρίμανση σχετικών ανταγωνιστικών έργων και δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 30 Αυγούστου, από τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη, τον Πρόεδρο του ΙΤΕ καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «Δ», Δρ. Γεώργιο Νούνεση.

Η ομάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) που συμμετέχει στην πρόταση, αποτελείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) (https://www.ipr.forth.gr/), το οποίο ιδρύθηκε το 2019, με έδρα τα Χανιά. Το ΙΠΕ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα έρευνας παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης υδρογονανθράκων, βιώσιμης Ενεργειακής Μετάβασης & Εναλλακτικών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου.Η ομάδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» αποτελείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (http://milos.ipta.demokritos.gr/). Το Ινστιτούτο διακρίνεται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υψηλής ποιότητας έρευνα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των τεχνολογιών υδρογόνου.

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί

o   η παροχή συμβουλευτικών ερευνητικών υπηρεσιών αναφορικά με την ενσωμάτωση Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στον Ενεργειακό της Σχεδιασμό με σκοπό τη δυνητική εξειδίκευση των στόχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τον καθορισμό των πιθανών πλάνων στρατηγικής,

o   η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στις διάφορες Ερευνητικές Ομάδες Εργασίας που θα δημιουργούνται σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό Επίπεδο, όσον αφορά στις Τεχνολογίες Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου, και στις αντίστοιχες συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

o   η παροχή συμβουλευτικών ερευνητικών υπηρεσιών για τον καθορισμό τρόπων επιτυχούς υλοποίησης επιδεικτικών έργων,

o   η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ωρίμανση σχετικών επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Συντονιστής του Έργου ορίζεται ο Δρ. Εμμανουήλ Σταματάκης, από το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) και Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Δρ. Αθανάσιος Στούμπος, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΈΡΕΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΛΥΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ ΔΡΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 30 Αυγούστου, με αντικείμενο την  «Προκαταρκτική Μελέτη των διαφυγών αερίου του χωριού Κατάκαλη, Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών-Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης», από τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη.

 

Στην περιοχή Δεσκάτη στα Γρεβενά, παρατηρείται το χρόνιο φαινόμενο της ανάβλυσης αερίου από πηγές και γεωτρήσεις το οποίο δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί. Ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι εκλύσεις προέκυψαν και σε γεωτρήσεις οι οποίες είχαν σκοπό την ύδρευση και άρδευση (υδρογεωτρήσεις).  Η μελέτη προβλέπει επιτόπιες δειγματοληψίες και γεωχημικές εργαστηριακές αναλύσεις ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα και η προέλευση των αερίων διαφυγών, και να γίνει δυνατή η σύνθεση της δομής και της διαδικασίας δημιουργίας του φαινομένου.

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπορική, τουριστική ή άλλης φύσης αξιοποίηση των διαφυγών.  Απώτερο σκοπό αποτελεί η ανάπτυξη της περιοχής με ένα νέο, καινοτόμο και συνδυαστικό μοντέλο ανάδειξης και αξιοποίησης τόσο του εναλλακτικού ενεργειακού πλούτου όσο και της σημαντικής γεωλογικής κληρονομιάς της και, κατ’ επέκταση, η αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας, σε συνδυασμό με δράσεις μείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου.

 

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (IΠΕ) (www.ipr.forth.gr/) του ΙΤΕ, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα έρευνας, παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης υγρών και αέριων υδρογονανθράκων, βιώσιμης Ενεργειακής Μετάβασης & Εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανο­μένης της υπόγειας-γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του Άνθρακα (CCS), Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου (H2). Η ομάδα εργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που συμμετέχει στην παρούσα πρόταση αποτελείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Σπυρίδωνα Μπέλλα.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας