Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

ΕΣΠΑ: 17 δράσεις, προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και έκτακτων αναγκών στη Δυτική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας στόχο την πρόληψη, αντιμετώπιση αλλά και τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων , ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 17 σχετικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 11.728.255,20 ευρώ.

Με τα 17 αυτά έργα εξοπλίζονται οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και ειδικά των πλημμυρών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με απαραίτητο

εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όποιες ανάγκες προκύψουν.

Με δεδομένη, μάλιστα, τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται όλο και με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη σφοδρότητα, τα έργα εκτιμάται ότι θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Πρόκειται για 17 δράσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014 2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης αφορά σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων αλλά και στην προμήθεια εξοπλισμού για έκτακτες ανάγκες, άνω των 3 εκ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προμήθεια μηχανημάτων για την ΠΕ Κοζάνης, τους Δήμους Καστοριάς, Αμυνταίου, Γρεβενών, Εορδαίας, ΔΕΥΑ Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Δεσκάτης και Δήμος Άργους Ορεστικού. Επίσης, προβλέπεται και η προμήθεια εκχιονιστικών για το δήμο Γρεβενών.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν τα εξής:

1 Δράσεις Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων – Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΥΠΕΘΑ) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 3.050.000,00
2 Προμήθεια μηχανήματων έργου και οχημάτων για την Δ.Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.005.000,00
3 Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Καστοριάς Δήμος Καστοριάς 365.800,00
4 Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου Δήμος Αμυνταίου 372.000,00
5 Προμήθεια δυο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα και αλατοδιανομεα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 480.000,00
6 Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Γρεβενών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 502.200,00
7 Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Γρεβενών Δήμος Γρεβενών 688.200,00
8 Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στον Δήμο Εορδαίας Δήμος Εορδαίας 737.800,00
9
Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων Δήμος Κοζάνης 947.360,00
10 Προμήθεια τριαξονικού και  διαξονικού ειδικού βυτιοφόρου οχήματος καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων με σύστημα ανακύκλωσης του νερού καθαρισμού για τη μείωση κινδύνου εμφάνισης Πλημμυρικών φαινομένων στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κοζάνης ΔΕΥΑ  Κοζάνης 1.000.000,00
11 Προμήθεια εκσκαφέων – φορτωτών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Βοΐου Δήμος Βοΐου 240.560,00
12 Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Βοΐου Δήμος Βοΐου 353.400,00
13 Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Σερβίων Δήμος Σερβίων 363.000,00
14 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας Δήμος Φλώρινας 735.000,00
15 Προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέας – φορτωτής) Δήμου Πρεσπών Δήμος Πρεσπών 108.000,00
16 Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης Δήμος Δεσκάτης 293.483,20
17 Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού Δήμος Ορεστίδος 486.452,00

ΣΥΝΟΛΟ
                      11.728.255,20
Πηγή:EURACTIV.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας