Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/05/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των : Δήμο Καστοριάς, Δήμο Άργους Ορεστικού και Δήμο Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποδομές για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.000.000. ευρώ 
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 2.943.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.709.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης (Β’ φάση)» Προϋπολογισμού: 2.400.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση Πρακτικού Ι της διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της μελέτης : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»
 7. Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 
 8. Έγκριση του Πρακτικού I διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξαρτήματος Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 9. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα
 10. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή-συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι»
 11. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης»
 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 14. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια κουφώματος αλουμινίου με γυάλινη διπλή θύρα» για το γραφείο Περιφερειάρχη που στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
 15. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρημάτων στην Ζυμπά Ελένη λόγω παρακράτησης αυτού από το Υπουργείο Εργασίας
 16. Έγκριση ανάληψης και  διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την «Συντήρηση-Yποστήριξη Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1)  έτος»
 17. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία δύο (2) Κτηνιάτρων Ι.Δ.Ο.Χ. Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της ισόποσης δαπάνης για την συνδιοργάνωση της ετήσιας αθλητικής εκδήλωσης του κλασσικού αθλητισμού  "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2021"

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας