Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Με επιτυχία διεξήχθη η 1η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμος Εορδαίας, έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την περιβαλλοντική, λειτουργική, αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση
της ποιότητας ζωής.

Για τον λόγο αυτόν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 διεξήχθη διαδικτυακά, με επιτυχία η 1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Εορδαίας, στην οποία συμμετείχαν φορείς της πόλης που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, με το σύστημα των αστικών μετακινήσεων. Οι φορείς που συμμετείχαν ήταν : Το τμήμα Τροχαίας Πτολεμαΐδας, η Ένωση ΡΑΔΙΟΤΑΧΙ Πτολεμαίος, τα αστικά ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας, εκπρόσωπος του ιδιωτικού παρκινγκ, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία της Π Ε Κοζάνης, μέλη της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας, καθώς και εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου. Συντονιστής της διαβούλευσης ήταν από πλευράς Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης, ο οποίος είναι και επιφορτισμένος με τον συντονισμό της Ομάδας Διοίκησης Έργου.

 

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η πληρέστερη ενημέρωση των φορέων από την ομάδα έργου του Δήμου και την Ανάδοχο Εταιρία για τα χαρακτηριστικά του ΣΒΑΚ, τα οφέλη και τη μεθοδολογία του.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διατυπώθηκαν απόψεις και αιτιάσεις επί του θέματος των φορέων και τα θέματα που αναδείχθηκαν αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση των ΜΜΜ, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, τις συνθήκες οδικής ασφάλειας, ενώ επισημάνθηκε από όλους η ελλιπής κυκλοφοριακή αγωγή, η αλόγιστη χρήση του Ι.Χ. μέσα στον αστικό ιστό καθώς και αλλά ουσιώδη ζητήματα.

 

Στο επόμενο στάδιο η Ομάδα Έργου και η Ανάδοχος Εταιρία θα προβούν σε αξιολόγηση των συμπερασμάτων, επισημάνσεων και παρατηρήσεων των συμμετεχόντων, προκειμένου να εντοπιστούν και επιλυθούν σε πρότερο χρόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες του συστήματος αστικής κινητικότητας και να προκριθούν βέλτιστες λύσεις.

Οι φορείς και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσής τους σχετικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων του ΣΒΑΚ, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ Δήμου Εορδαίας  στον σύνδεσμο : https://svakeordaia.com  αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας http://www.ptolemaida.gr .

Για τις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν η Ομάδα Έργου απευθύνει κάλεσμα και στους κατοίκους της πόλης. Η ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών είναι καθοριστική και σημαντική, ώστε να καθορισθεί η στρατηγική και η δράση του Δήμου Εορδαίας σε θέματα κινητικότητας για τα επόμενα έτη.

Για τους λόγους αυτούς, η  ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιεί έρευνα μετακινήσεων για το Δήμο Εορδαίας , που αφορά τα χαρακτηριστικά των καθημερινών μετακινήσεων.

Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων (σκοπός μετακινήσεων, ώρες μετακινήσεων, περιοχές – σημεία εκκίνησης και προορισμού των μετακινήσεων κ.ά.) και θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των μοτίβων μετακίνησης των πολιτών στο Δήμο Εορδαίας.

Αποτελεί το πρώτο βασικό κομμάτι του ΣΒΑΚ καθώς από τα αποτελέσματα θα προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής κινητικότητας που βασίζεται στη βιωσιμότητα, και ευνοεί τους πολίτες αλλά και το περιβάλλον. Κάθε ενδιαφερόμενος ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο https://forms.gle/LTVjAcbAA27e6DsXA .

 

Περισσότερες πληροφορίες στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας

 

 

1.    Νικόλαος Φουρκιώτης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, συντονιστής ΣΒΑΚ και ομάδας έργου, τηλ.: 2463053355, e-mail: fourknikos@gmail.com .

2.    Αικατερίνη Ιτσκου/Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, τηλ.: 2463350105, e-mail. : pro@ptolemaida.gr .

3.    Χριστίνα Κανλή/Στέλεχος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, τηλ.: 2463350142, e-mail. : pro@ptolemaida.gr .

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας