Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Με την  πανδημία COVID-19 να είχε βαθιές επιπτώσεις παντού, να έχει επιφέρει σαρωτικές ανατροπές στους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία αποκτά ακόμα πιο σημαντικές διαστάσεις και ουσιαστική σημασία.

Η φετινή παγκόσμια ημέρα εστιάζει σε στρατηγικές για την ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και ισχυρά, ώστε να αντιμετωπίζουν σημερινές και μελλοντικές κρίσεις, μέσα από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν (από τον κόσμο της εργασίας).

Το ΕΚΝΚ προσυπογράφει την προσπάθεια και αναγκαιότητα ενίσχυσης των συστημάτων ΑΥΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας στην εργασία, επιμένοντας ωστόσο ότι για να υπάρξει αποτελεσματική πρόβλεψη, προετοιμασία και αντιμετώπιση κρίσεων θα πρέπει πρωτίστως να δοθεί ειδικό βάρος σε μία σειρά παραμέτρων όπως: ενίσχυση και στήριξη των εργαζόμενων, στελέχωση και σωστή επάνδρωση, τήρηση των νόμων-κανονισμών-μέτρων της εργασίας.

Πρωτίστως θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες (έλλειψη μέτρων, δυσλειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών, παράνομη εργασία, εντατικοποίηση κοκ) έτσι ώστε να υπάρξει, εν τέλει, ένας γενικός συντονισμός προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

                                                                                            

 

    Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας