Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

8 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για την κατασκευή νέου κτηρίου για το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου και την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κωσταραζίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020, 2 έργα για την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 7.989.607,71 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν:

  • Η κατασκευή νέου κτηρίου του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, με Δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.589.607,71 ευρώ. Η Πράξη περιλαμβάνει την σύνταξη προμετρητικών τευχών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου, ως προπαρασκευαστικό υποέργο και την κατασκευή του κτηρίου. Αναλυτικά, το νέο κτίριο πρόκειται να στεγάσει χώρους εκπαιδευτικού και κοινωνικού τομέα οι οποίοι περιλαμβάνουν χώρους Διοίκησης (γραφείο διευθυντή, υποδιευθυντή, καθηγητών κλπ), γενικούς χώρους διδασκαλίας (9 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Φυσικής/Χημείας, παρασκευαστήριο, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο τεχνολογίας/σχεδίων),  ειδικούς εκπαιδευτικούς χώρους (14 αίθουσες ατομικής διδασκαλίας, χώρο φύλαξης μουσικών οργάνων, αίθουσα παραδοσιακών χορών, εργαστήριο εικαστικών/αισθητικής αγωγής), κοινωνικούς χώρους (αίθουσα συναυλιών υποστηριζόμενη από σκηνή-προθάλαμο-φουαγιέ-δύο χώρους αποδυτηρίων-αποθήκη, βιβλιοθήκη/ αναγνωστήριο, κυλικείο, παρασκευαστήριο/χώρο φαγητού), βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, αρχεία, λεβητοστάσιο κλπ), ενώ περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του σχολείου με την κατασκευή πεζοδιαδρομών, δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων αθλητισμού, επιστρώσεις και φυτεύσεις δέντρων και θάμνων κλπ.
  • Η προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με Δικαιούχο τον Δήμο Άργους Ορεστικού, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.400.000 ευρώ. Η Πράξη αφορά στην προσθήκη τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας και νέων χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου, ώστε το σχολείο να λειτουργήσει ως ενιαίο κτιριακό συγκρότημα. Οι νέες αίθουσες θα επικοινωνούν με το υφιστάμενο κτίριο, καθώς ο κεντρικός διάδρομος του νέου κτιρίου θα γίνει σε συνέχεια με τον παλιό. Η πρόσβαση στις νέες αίθουσες θα γίνεται (εκτός από την υπάρχουσα είσοδο) με νέα στεγασμένη είσοδο καθώς και ράμπα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Επιπλέον, θα γίνει καθαίρεση αυθαίρετων προσθηκών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν, ενώ προβλέπεται και διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας