Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών του ΟΑΕΔ και η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού του προσωπικού ενόψει μετάβασης, στόχος της Περιφερειακής Αρχής.

Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας μέσω επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών, προσανατολισμένων στην απόκτηση «πράσινων» δεξιοτήτων,  ήταν το αντικείμενο της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη και της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού Όλγας Πουταχίδου στη Σχολή ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στα Πετρανά Κοζάνης.

           Η καταγραφή των αναγκών των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειάς μας όπως διαμορφώνονται σε σχέση με τις υποδομές και το περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελούν  το πρώτο στάδιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης τεχνικών επαγγελμάτων.

        Σε όλες τις δομές Επαγγελματικής  Κατάρτισης και Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας προγραμματίζονται επισκέψεις, με στόχο την εξέλιξη αλλά και την προσθήκη νέων ειδικοτήτων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης στους τομείς της Πράσινης ενέργειας, της «έξυπνης» γεωργίας, του Βιώσιμου τουρισμού, της βιοτεχνίας και βιομηχανίας και τέλος της Ψηφιακής οικονομίας και εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας