Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού μέσω τηλεδιάσκεψης

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20.00, μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

 

1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις θέσεις του Δήμου Βελβεντού για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2. Ενημέρωση – συζήτηση – λήψη απόφασης για ενέργειες από πλευράς του Δήμου Βελβεντού μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την προοπτική εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου

 

§  Η έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση οφείλεται σε εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθεί το σώμα και να αποφασίσει για τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου.

§  Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος zoom, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19.45:

 

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης

 

Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, τα σχόλια καθώς και την ψήφο σας έως τις 20.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας