Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης

Ενόψει του επερχόμενου χειμώνα πολλοί συμπολίτες μας προμηθεύονται, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, μη επιτρεπόμενα υλικά (κυρίως λιγνίτη-ξυλίτη).

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας με επανειλημμένες συστάσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ημερίδες και ελέγχους τα προηγούμενα έτη έχει επιστήσει την προσοχή για την αποφυγή χρήσης τέτοιων υλικών σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης.
           
Οι σταθμοί του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που είναι εγκατεστημένοι σε οικισμούς που δεν καλύπτονται από δίκτυα τηλεθέρμανσης καταγράφουν σε πολλές περιπτώσεις υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ 2,5).

Σε κατοικημένες περιοχές που δεν καλύπτονται από το δίκτυο των σταθμών μέτρησης παρατηρείται συχνά ύπαρξη αιθαλομίχλης, μειωμένη ορατότητα, έντονη οσμή και δυσφορία κατά την αναπνοή.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα η καύση τέτοιων υλικών και η χρήση ακατάλληλων συστημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας όχι μόνο των περιοίκων λόγω ρύπανσης της ατμόσφαιρας, αλλά και του ίδιου του χρήστη λόγω ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

            Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρ. οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11) τα μόνα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης είναι:
1)  Πετρέλαιο θέρμανσης
2)  Αέρια καύσιμα  των εκάστοτε νόμιμων τύπων προδιαγραφών και
3)  Τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips, καυσόξυλα, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1).

Στα τζάκια, στις σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων.

Πέραν του είδους του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, η ίδια απόφαση, επιβάλλει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης – ρύθμισης και θέτει όρους σωστής λειτουργίας. Συγκεκριμένα:
i.    Καθορίζει οριακές τιμές παραμέτρων καυσαερίων, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και το είδος της εγκατάστασης,
ii.   Επιβάλλει την τακτική συντήρηση – ρύθμιση των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (για τις εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 400 kW), αποκλειστικά από αδειούχο συντηρητή και τη συμπλήρωση τυποποιημένων φύλλων συντήρησης.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων έχουν την υποχρέωση να διατηρούν με επιμέλεια επί πενταετία, τα φύλλα συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, καθώς και να επιτρέπουν την είσοδο και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρει κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας δέχονται πλήθος καταγγελιών και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν τις παραβάσεις και να επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/ Default.aspx? tabid=894&language=el-GR) είναι αναρτημένες συνοπτικές αλλά και πιο αναλυτικές πληροφορίες για το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας καθώς και οδηγίες για τα συστήματα και τις συσκευές θέρμανσης και τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα.
ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
ΠΕ Κοζάνης    :  τηλ. 2461351211  (email : t.py@kozani.pdm.gov.gr)
ΠΕ Καστοριάς :  τηλ. 2467350266  (email : t.py@kastoria.pdm.gov.gr)
ΠΕ Γρεβενών  : τηλ. 2462353195  (email : t.py@grevena.pdm.gov.gr)
ΠΕ Φλώρινας  : τηλ. 2385350462  (email : t.py@florina.pdm.gov.gr)
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα μας ταράξουν πάλι με τα κάρβουνα

Ανώνυμος είπε...

to provlhma me ta karvoyna linetai eykola xthpontas to sthn riza toy ..na mhn to promh8eyoyn oi eteries xose ki ena varvato prostimo se aytes kai telos

Το Προφίλ μας