Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ της Δ.Ε.Η. η σύμβαση προμήθειας λιγνίτη από το ορυχείο Προσηλίου

Επιτροπή αγώνα για την λειτουργία

των ορυχείων Λάβας και Προσηλίου

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε σε πρόσφατη συνεδρίασή του,   η σύμβαση προμήθειας λιγνίτη μετά από την διενέργεια διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού  από το ορυχείο Προσηλίου , που εκμεταλλεύεται η εταιρεία ΜΕΤΕ Α.Ε.
Η σύμβαση προβλέπει την αγορά από την ΔΕΗ Α.Ε,  500.000 τόνων λιγνίτη από τo ορυχείο Προσηλίου,  με μέσο μηνιαίο ρυθμό μεταφοράς 25.000 τόνους και χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης περίπου 20 μήνες.
Για την περιοχή μας, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους της, είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δικαίωση μετά τους αγώνες των τελευταίων 12 μηνών. Ταυτόχρονα αποτελεί και μια ανακούφιση για όλους όσους άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με την λειτουργία του ορυχείου.
Μετά την ευτυχή αυτή κατάληξη αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους με οιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην έγκριση της σύμβασης προμήθειας λιγνίτη και στην ευόδωση του αγώνα μας.
 Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους θεσμικούς παράγοντες (βουλευτές, περιφέρεια, αντιπεριφέρεια), αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά, που μας συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μας και στάθηκαν κοντά στην περιοχή μας, καθώς επίσης και τον πρόεδρο και τα διοικητικά στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε, για να έχουμε το θετικό αυτό αποτέλεσμα.
Για μας όμως ως περιοχή  που παράγει λιγνίτη, που σε μεγάλο βαθμό στηρίζει την οικονομία της, παραμένει το πάγιο αίτημά μας για την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης προμήθειας λιγνίτη με την ΔΕΗ Α.Ε, με αμοιβαίο βέβαια όφελος και για την ΔΕΗ Α.Ε  αλλά και για την περιοχή.
Στον νέο μας αυτό αγώνα προσβλέπουμε στην εκ νέου αμέριστη συμπαράσταση όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής αλλά και όλων των πολιτών, προκειμένου και το αίτημά μας αυτό να βρει την δικαίωσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας