Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Πέμπτη 28/9/17

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (υπηρεσία καθαριότητας). –Εισηγήτρια η κ. Μπλιάγκου Α. Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών.
·         Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί  απόφαση στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.      
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Ελευθέριος Τζιλίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας