Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 29 Δεκ 16

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός Δεκεμβρίου   του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  15.00  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου Βοΐου, οικονομικού έτους 2015.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος. 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 29η   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  16.30  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους  2017.- Εισηγήτρια η Παπαδιώτη Γλυκερία, Αντιδήμαρχος.
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 29 του μηνός   Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, τρέχουσας χρήσης. - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
2
Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 3ου τριμήνου 2017. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
3
Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 57/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016". -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 58/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: “Έγκριση τελικού προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικ. έτους 2017 ”. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 59/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: “Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΝΠΔΔ διαχειριστικής  χρήσης 2015 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). -  Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
6
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.       
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς  
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Λυσσαρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας