Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

DIFASS: Μικτά σχήματα επιχορήγησης και άλλων καθεστώτων στήριξης μη βασιζόμενων στην επιχορήγηση.

Φιλοξενούμενοι από την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας και το Τοπικό Σύμφωνο (Απασχόλησης) του Οριστάνο, οι εταίροι του προγράμματος DIFASS παρουσίασαν 8 επιτυχημένες περιφερειακές πρωτοβουλίες σε ένα διεθνές ακροατήριο. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Κάλιαρι και το Οριστάνο στο ιταλικό νησί της Σαρδηνίας στις 19-20 Ιουνίου. Παρουσιάστηκαν 8 καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη. 8 καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων που εφαρμόζονται ή/και χρηματοδοτούνται από (ημι-) δημόσιους φορείς. Ιδιαίτερη προσοχή στη συνεδρίαση της Σαρδηνίας δόθηκε στο μίγμα επιχορήγησης και άλλων καθεστώτων στήριξης μη βασιζόμενων στην επιχορήγηση.


Το έργο DIFASS διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις με την ανταλλαγή καινοτόμων μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μη στηριζόμενων σε επιχορηγήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης, όπως τα κεφάλαια κίνησης, διαπεριφερειακά ταμεία και ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκαν στο Κάλλιαρι το Σύστημα Κουπονιών ΤΤ CENTROPE από το Επιχειρηματικό Δίκτυο Pannon (Ουγγαρία), το πρόγραμμα ενίσχυσης για την ανάπτυξη πρωτοτύπων Prototron από το Επιστημονικό Πάρκο του Ταλίν (Εσθονία), Ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης από την  ANKO (Ελλάδα), και το Περιφερειακό Καθεστώς ενισχύσεων για την Ανταγωνιστικότητα από την Κοιλάδα της Αόστα (Iταλία).

Η δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε στο Οριστάνο και παρουσιάστηκαν ακόμη 4 Καλές Πρακτικές, και συγκεκριμένα οι εξής: το πρόγραμμα πιστωτικού ορίου ICO από την Ισπανία, η πρωτοβουλία LEADER +, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα, το πρόγραμμα BejaGlobal με συνδυασμένη πρόσβαση σε δάνεια και επιχορηγήσεις από την Πορτογαλία και το Επιχειρησιακό Πολυπεριφερειακό Σχέδιο (POM) από το Τοπικό Σύμφωνο του Οριστάνο.

Οι συμμετέχοντες ψήφισαν την πρωτοβουλία Prototron (www.prototron.ee) που παρουσιάστηκε από τον Martin Gorosko από την Εσθονία ως την καλύτερη Καλή Πρακτική της εκδήλωσης.

Το DIFASS διαθέτει έναν διαδραστικό δικτυακό τόπο www.difass.eu, κανάλι στο YouTube με βίντεο από όλες τις παρουσιάσεις καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν σε όλα τα εργαστήρια και Twitter news feeds @ DIFASS.

Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα INTERREG IVC. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και εργαλείων. Το INTERREG IVC παρέχει χρηματοδότηση για τη διαπεριφερειακή συνεργασία σε όλη την Ευρώπη. Υλοποιείται στο πλαίσιο του
Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας