Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Επιμόρφωση μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο για την Επιμόρφωση των μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και προσωπικού των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη (ΚΕΚ «Εκπαιδευτική Παρέμβαση») την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, με βασικό εισηγητή τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Περικλή Πολυζωίδη.

Στόχος των σεμιναρίων που υλοποιούνται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, είναι η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους στα ΣΕΜ (αιρετούς, εκπροσώπους μεταναστών, δημοτικούς υπαλλήλους), προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών.
Τα Σεμινάρια αποτελούν μέρος μιας σειράς ολοκληρωμένων δράσεων του Έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των Σ.Ε.Μ.» που υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 (Δράση 1.2.α/11) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Το Έργο εστιάζει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης, αλλά και στη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ και των εμπλεκομένων στη λειτουργία τους, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αφορά στο ρόλο των ΣΕΜ και την εξέλιξη εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα, Διαστάσεις της ένταξης των μεταναστών και της συμμετοχής τους στα κοινά, και Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης, ενώ στους συμμετέχοντες παρέχεται ηλεκτρονικό και έντυπο ενημερωτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει Έκθεση με τα προβλήματα των ΣΕΜ και Οδηγό Καλών Πρακτικών.
Τα Σεμινάρια αποτελούν βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία επίσης περιλαμβάνει:
  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning),
  • 16 σεμινάρια σύγχρονης τηλεκατάρτισης,
  • Εκπαιδευτικές Συναντήσεις & Τηλεδιασκέψεις, και
  • Roadshow microseminar, με τη χρήση τεχνικών coaching, για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε ΣΕΜ.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα μέλη των ΣΕΜ και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία τους αποκτούν πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη για το ζήτημα της πολιτικής συμμετοχής υπηκόων τρίτων χωρών και θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται περίπλοκες καταστάσεις, αλλά και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες, μέσα στο σύνθετο περιβάλλον της εκπροσώπησης και συνεργασίας διακριτών ομάδων των τοπικών κοινοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας