Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Δήμος Βοίου: Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό με χορηγία από το κληροδότημα Κων/νου Βέλλιου

Έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σιάτιστας η προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά δύο διαγωνισμούς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου για τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτρόφων πτυχιούχων των ημεδαπών πανεπιστημίων για σπουδές 2ου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και 3ου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Μία (1) από τις υποτροφίες θα δοθεί μεταξύ των καταγόμενων από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) για καταγόμενους τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.
Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις μαζί με τις κενές από τον 1ο διαγωνισμό συμπληρώνονται με 2ο διαγωνισμό μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Μεταξύ ισόβαθμων κατά το διαγωνισμό αυτό, θα προτιμηθούν οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
Ο πρώτος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ο δεύτερος διαγωνισμός στις 25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή.
Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε χίλια(10000 ευρώ και προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η χορήγησή της διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών του υποτρόφου είναι πολύ καλή.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 23η Αυγούστου 2016 έως και την 7η Νοεμβρίου 2016, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr/ΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα
, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου