Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 19:00 μ.μ.  δια  περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης.

1.                   Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής  επιτροπής ενόψει των Δημοτικών & περιφερειακών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής

 

2.                   Αίτημα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για επικύρωση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας, για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου ΟΤ !9 του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας για την υλοποίηση του Κόμβου Καινοτομίας Η2.

Εισηγητής: Δημήτρης Σπόντης

 

3.                   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

4.                   Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλος Φουρκιώτης

 

5.                   Δεύτερη μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την προμήθεια ενός φορτηγού διαξονικού με ανατρεπόμενο με υδραυλικό γερανό και αρπάγη.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

6.                   Αποδοχή ποσών – τροποποίηση προϋπολογισμού (202 & 203 /2023 ΑΟΕ).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

7.                   Εξουσιοδότηση δικαιώματος χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής windankihg.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

8.                   Εξουσιοδότηση ταμία για την υπογραφή σύμβασης για το e-pos στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

9.                   Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

10.               Ανανέωση  μίσθωσης για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

11.               Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

12.                Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα

 

13.               Έγκριση απόφασης Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Αναστασία Πράπα.

 

Παρακαλείστε την  Τρίτη 3-10-2023 και ώρα  5 μ.μ.  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις - ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                                 Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας