Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ειδική συνεδρίαση του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στις  5-11-2020 ημέρα Πέμπτη με ώρα 

έναρξης 12:00 μ. – και  λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2018 .

 

 

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 5-11-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας