Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ" (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης

των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε  λήψη απόφασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

 

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  2 Νοεμβρίου 2020   και ώρα 19:00

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου  να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη.

 

ν

                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.     

Συζήτηση επί του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών  Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση).

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

2.     

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών Δήμου Κοζάνης με κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

3.     

Αίτημα του Επιμελητηρίου Κοζάνης για στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω κορονοϊού.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

4.     

Κατάργηση η μη θέσης κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού  Αιανής της Κοινότητας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

5.     

Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ Β)»

 για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

6.     

Έγκριση χορήγησης άδειών εισόδου – εξόδου και υποβιβασμού πεζοδρομίου: α) ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. β) ΔΙΓΩΝΟ ΙΚΕ,  γ) Γιαννακίδη Παρασκευά και δ) Αναστασίου Γεώργιου (υποβ. Πεζ.)

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

7.     

Δωρεάν παραχώρηση έκτασης εμβαδού 77 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Κάτω Κώμης, στη ΔΕΥΑΚ για την κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης.

 Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

8.     

Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης για το ακίνητο στέγασης του ΚΑΠΗ Κρόκου, ιδιοκτησίας Ευσταθίου Δημητρίου του Παναγιώτη στην Κοινότητα Κρόκου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

9.     

Ενημέρωση για την Έκθεση γ’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητής : κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης 

 

10.  

 Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας