Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας των Ρομά πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Κοζάνης

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δράσης «Εξασφάλιση στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου»  του Δήμου Κοζάνης, στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων που υλοποιούνται με στόχο την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη.

 

Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς

Πόρους, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», μέσω της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

Η δράση της επιδότησης ενοικίου αφορά στη μετεγκατάσταση των Ρομά από υπάρχοντες οικισμούς σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, βάσει σχετικών κριτηρίων, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ευρύτερη κοινωνική ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινότητας.

 

Στόχος της πράξης είναι η ανεύρεση οικημάτων, αποφεύγοντας τη δημιουργία πρόχειρων οικισμών που δεν εξασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και υγιεινής, με την παράλληλη ανάπτυξη ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενδυνάμωση και την αυτονόμηση τους μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, θα γίνει προώθηση των ενηλίκων στην απασχόληση, αλλά και των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, βοηθώντας τους να φτάσουν σε μια ισότιμη κοινωνική ένταξη.

 

Η συγκεκριμένη πράξη φροντίζει να επικοινωνήσει με σαφήνεια στους συνεργαζόμενους φορείς, στους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, ότι δέχεται δικαιούχους ανεξαρτήτου φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού και εξασφαλίζει την ισότιμη εξυπηρέτησή τους, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες της κάθε μίας, αποτρέποντας κάθε είδους διάκριση.

 

Η εν λόγω πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης, στην κατεύθυνση του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικής κουλτούρας, καθώς και κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας